“Altijd bezig om te verbinden”

Op een koude donderdagmorgen zorgt Leonie Heezen voor een warm ontvangst bij Bo-Ex in Utrecht. Het is allemaal een beetje rommelig vanwege een verbouwing en de werkplek is letterlijk onder constructie. Maar ze vindt een lege vergaderkamer en een vriendelijke collega komt koffie met  koekjes brengen. Wauw, gaat het altijd zo bij Bo-Ex? Voorbode van een leuk en inspirerend gesprek over het nut van verbinden.

Verkennen, vertalen, verbinden

Leonie werkt al zo’n twintig jaar als stafmedewerker Wonen bij Bo-Ex. In deze rol kan zij haar talenten als verkenner en verbinder stevig neerzetten. Leonie vertelt: “Ik ben altijd bezig te verbinden. Ik kijk welke ontwikkelingen zich voordoen en welke behoeften er zijn. Vervolgens vertaal ik die naar bruikbare ideeën en oplossingen.” Leonie kan dit illustreren aan de hand van tal van voorbeelden. “Door veranderingen in de zorg is het voor alle woningcorporaties actueel dat we meer te maken hebben met onbegrepen gedrag bij huurders. Bij Bo-Ex  hebben daarom meerdere collega’s  de opleiding ‘mental health first aid’ gedaan. Een soort van EHBO in het omgaan met afwijkend gedrag. En nu zijn we in een wijk bezig, waar zowel medewerkers als huurders zo’n opleiding volgen en leren om snel te schakelen wanneer zich een problematische situatie voordoet.

Of wat te denken van het thema laaggeletterdheid. Daarvoor hebben we de samenwerking gezocht met Stichting Lezen en Schrijven. Met de ervaringsdeskundigen van deze stichting voeren we overleg en lichten we onze dienstverlening door. Heerlijk om de behoeften van medewerkers, huurders en de organisatie te vertalen naar bruikbare concepten en zo alle partijen te verbinden!”

Verbindende communicatie voor Bo-Ex

“Voor mijn eigen ontwikkeling deed ik een opleiding verbindende of geweldloze communicatie. Dat geeft een heel nieuwe manier van naar de interactie met anderen kijken. Het heeft mij veranderd, zowel thuis als op het werk.” De leidinggevende van Leonie was het ook opgevallen dat zij op een andere, constructieve manier met collega’s en huurders omgaat. “Ik legde mijn leidinggevende uit waar verbindende communicatie voor staat en wat het oplevert. Het gevolg was dat we in de organisatie een ‘proeverij’ deden, waarbij alle MT collega’s konden ervaren wat verbindend communiceren is.” Vanaf 2017 hebben alle collega’s bij Bo-Ex de cursus gevolgd en verzorgt Leonie oefeningen en workshops om het onderwerp levend te houden.

Het balletje gaat rollen

Ondertussen bekwaamt Leonie zich verder, zorgt zij voor certificering en geeft zij zelf ook trainingen. In 2019 gaf zij voor het eerst een workshop verbindend communiceren via KLIMMR. “Het idee waar KLIMMR voor staat is mooi; het blijven leren en ontwikkelen. Ik vond het fantastisch om de workshop te mogen geven. Na afloop had ik echt het gevoel van hier wil ik meer mee, want hier word ik blij van! Ik weet nog niet precies hoe, dat balletje gaat vanzelf wel rollen. In elk geval komt er in 2020 weer een workshop via KLIMMR. Deze keer iets uitgebreider, zodat we niet alle mooie onderdelen van verbindend communiceren in één middag proppen.”

Verbindende communicatie voor iedereen

“Verbindende communicatie is een onderwerp waar alle medewerkers van corporaties wat aan kunnen hebben. Eén van de uitgangspunten van verbindende communicatie is dat alles wat ik denk, doe en zeg een poging is om een behoefte van mezelf te vervullen. En alles wat jij denkt, doet en zegt is een poging om een behoefte van jou te vervullen.

Globaal gaat het erom dat je wilt weten wat er speelt bij beide partijen, voordat je verder gaat. Door eerst te luisteren naar de ander, zonder te oordelen of te interpreteren, leer je welke behoeften er zijn. En hoe die vervuld kunnen worden. Vervolgens is het van belang dat ook jouw eigen behoeften helder zijn, dat doe je door goed naar jezelf te luisteren. Waar gaat het jou om?”

Na het helder krijgen van de behoeften die er leven, is het makkelijker om strategieën te vinden om die te vervullen. “Alle partijen zijn dan blij en dat scheelt veel gedoe. Ook met feedback geven,  durven vragen of elkaar aanspreken, iets wat op de agenda staat van veel corporaties, helpt het als je collega’s kunt vertellen welke behoefte belangrijk voor je is in een bepaalde situatie,” legt Leonie uit.

“Ik vind het mooi om dit uit te dragen en wil daar graag zoveel mogelijk collega’s, ook van andere corporaties, bij betrekken. Zeker wanneer je te maken hebt met tegenstrijdige belangen, is het goed om elkaar mee te nemen in de achterliggende behoeften. Vaak blijkt dan dat partijen elkaar veel beter begrijpen en makkelijker tot een  win-win oplossing komen.  Vanzelfsprekend kun je deze manier van communiceren ook gebruiken in de andere relaties die je hebt, zoals met je kinderen, familie, huurders, bewonerscommissies of buren.”

Uitnodiging

“Het klinkt misschien eenvoudig, maar dat is het niet altijd. Het is lastig in onze ‘twitterwereld’ om oordelen en interpretaties achterwege te laten. Even tot tien tellen en bedenken: die ander is iets aan het doen om een behoefte te vervullen. En ikzelf ook. Het is echt een nieuwe manier van communiceren, waarmee verbinding gelegd wordt tussen partijen. En waarmee dienstverlening verbeterd wordt. Het moeilijkste is waarschijnlijk nog wel het duidelijk krijgen van de behoeften van jezelf en de ander. Boosheid of agressief gedrag  bijvoorbeeld is een signaal van een onderliggende, niet vervulde behoefte. Je ervaart een bepaald gevoel, waardoor er een rood lampje gaat branden. Dat lampje correspondeert met een niet vervulde behoefte.  Krijg je die onvervulde behoefte in beeld,  dan kun je je daarop richten en  is de kans groot dat je er samen uit komt.”

Klinkt als een vaardigheid die alle corporatiemedewerkers zouden moeten hebben. Leonie zet zich vol enthousiasme in om dit verder uit te rollen.

[Interesse? Neem dan contact op met Leonie via 06 51568705.]


Door: Eva Wagenaar