‘Blijf jezelf ontwikkelen!’

Petra van Oudenaarde, matchmaker/ontwikkelcoach KLIMMR werkt nu bijna drie jaar voor KLIMMR. Zij werd destijds aangenomen als matchmaker en inmiddels noemt zij zich liever ontwikkelcoach. Zij vertelt vol enthousiasme en passie over haar vak en wat zij kan betekenen voor de ontwikkeling van medewerkers. Normaal stelt zij zelf de vragen en luistert zij naar de verhalen, nu staat zij zelf in de spotlight.

Succesvol jezelf zijn

“Mijn eerste werkgever was Randstad. Dus ik had ook daar al te maken met mensen en hun werk. Na vijftien jaar vond ik het tijd om voor mezelf te beginnen. Ik nam ontslag en kwam tot de ontdekking dat er echt vraag was naar mijn talenten. Vanuit mijn netwerk van oud-collega’s en zelf mijn voormalige werkgever kreeg ik allerlei input voor opdrachten. Voorheen dacht ik dat mensen mij wisten te vinden, omdat ik voor Randstad werkte. Maar het bleek dat de mensen mij wisten te vinden, omdat ik mezelf was. Vanwege mijn reputatie en mijn manier van werken. Ik was succesvol als Petra, niet per se als onderdeel van Randstad. Mijn talent is wat het verschil maakt, niet de werkgever waar ik voor werk. Dat was toen een echte eyeopener voor mij!”

Matchmaker

Petra is inmiddels al bijna tien jaar zelfstandig ondernemer. De opdrachten komen meestal via via naar haar toe. Maar op de vacature van matchmaker heeft zij destijds gesolliciteerd. “Een aantal corporaties was toen net verenigd in KLIMMR. Zij zochten een matchmaker om corporaties en medewerkers bij elkaar te brengen. Iemand die de behoeften van de aangesloten corporaties en de aanwezige kennis en talenten van medewerkers met elkaar matcht. In een regio met veel kleinere corporaties komt het vrij vaak voor dat medewerkers uitontwikkeld zijn of er bepaalde kennis in een organisatie ontbreekt. Zonde om die twee niet bij elkaar te brengen en het aanwezige talent verloren te laten gaan. Dus daar lag een mooie uitdaging!”

Ontwikkelcoach

“In het eerste jaar was ik een soort missionaris. Ik ging langs bij de verschillende corporaties en probeerde medewerkers te stimuleren om te kijken naar groeimogelijkheden in het werk. Daarbij werd ik nog regelmatig met wantrouwen ontvangen. Mensen dachten toen nog dat een loopbaangesprek werd ingezet om het arbeidscontract te beëindigen. We zochten naar een manier om de gesprekken positief in te steken. Daarvoor gebruiken we nu de sterke-punten-test. En dat bleek een schot in de roos! Het is nu veel normaler om een gesprek te voeren over talenten en mogelijkheden. Over plezier beleven aan het werk wat je doet. Over de beste match vinden tussen talenten van mensen en behoeften van werkgevers. Uiteindelijk is bijna iedereen nieuwsgierig naar zijn eigen talent en wat hem of haar plezier geeft in het werk. Het aanknopen van een loopbaangesprek is gelukkig veel laagdrempeliger geworden. Ondertussen is ook Anneke van Dijck aangesloten en doen we dit werk met z’n tweeën. Tegenwoordig noemen we onszelf liever ontwikkelcoaches.”

Ontwikkeling is het nieuwe normaal

“De uitdaging is om bij medewerkers het besef te krijgen dat het van belang is jezelf aan het werk te houden en bij te blijven. Veranderende omstandigheden in de branche vragen om veranderende competenties van medewerkers. De ontwikkelingen gaan gelukkig stap voor stap, maar ze zijn wel continu gaande. Blijf jezelf ontwikkelen! Dat is mijn advies aan iedereen. Het mooiste zou zijn als het voor iedereen vanzelfsprekend is bezig te zijn met de eigen loopbaanontwikkeling. Dat het zo normaal is hierover na te denken en te praten met een ontwikkelcoach.”

Optimaal jezelf zijn

“Ik word er blij van als mensen datgene doen waarbij ze de beste versie van zichzelf kunnen zijn. En dat is een proces dat nooit klaar is, de ontwikkeling van kennis en talent en motivatie is altijd in beweging. Werk is een uitdrukking van waar jij tijd aan wilt besteden. Die keuze kun je zelf maken. Dus vraag jezelf regelmatig af waarom je dit werk doet.” Uiteraard krijgt Petra deze vraag zelf ook voorgeschoteld. “Ik vind het heerlijk om iemand te helpen bij het zetten van de juiste stappen. Ik wil mensen aanmoedigen, steunen, in hen geloven. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer iemand optimaal zichzelf kan zijn, hij dat ook doorgeeft aan anderen. Dus iemand die zijn talenten kan inzetten, maakt daarmee de wereld een stukje mooier!”

Eigen ontwikkeling

Petra werkt als zzp’er ook aan andere interessante opdrachten. Daarbij kijkt zij ook steeds naar haar eigen ontwikkeling. “Mijn belangrijkste sterke punt is leren. Ik hecht daarom veel waarde aan allerlei vormen van scholing. Ik wil me onderscheiden door het behalen van de benodigde keurmerken in mijn vakgebied. Daarbij hoort het bijblijven door het volgen van opleidingen en het scherp blijven op mijn eigen handelen. Ik werk veel solitair, dus ik haal mijn voeding elders. Kennis delen met collega’s via intervisie. Feedback op mijn functioneren ontvangen via supervisie in de opleidingen die ik volg. En ik vraag me steeds af of ik mijn talent nog optimaal inzet. Zo heb ik net een opleiding Leren in organisaties – didactiek en ontwikkeling afgerond. Tijdens deze opleiding kreeg ik meer kennis over hoe mensen leren. Mensen en werk samenbrengen is het kader waarin ik graag werk. Daarbinnen verdiep ik me graag in hoe mensen zich kunnen blijven ontwikkelen en hoe zij leren. Door de opleiding heb ik nu een bredere scope. Ik begrijp nu ook beter hoe organisaties leren. En het grappige is dat mijn opdrachten vanzelf hierop aansluiten. Zo mag ik nu in een ziekenhuis medewerkers opleiden om loopbaancoach te worden. En in een andere opdracht kijk ik meer naar de organisatieontwikkeling als geheel in plaats van alleen naar de individuele medewerkers. Zo til ik ook mijn eigen werk naar een ander niveau en blijf ik me ontwikkelen. Practice what you preach!”