‘Deze crisis heeft ons ook veel gebracht’

Lidy Jongekrijg – van Splunder is senior medewerker Facility bij Mitros. Het bedenken van praktische oplossingen is haar tweede natuur. De coronacrisis stelt haar oplossingsvermogen flink op de proef.

Spannend

 ‘Ik moet ervoor zorgen dat iedereen goed z’n werk kan doen’, vat Lidy haar functie samen. ‘Vergelijk het maar met het regelen van je huishouden, maar dan voor vierhonderd man.’

Als corona voor het eerst voet aan wal zet in Nederland, vraagt een collega of ze al handgel heeft ingeslagen. Die vraag gaat gepaard met een vette knipoog, maar al snel worden de zorgen over de impact van het nieuwe virus reëler en de vragen serieuzer van toon. Lidy: ‘Een communicatieadviseur, een adviseur met verstand van calamiteiten en ik vormden al snel een coronateampje. We dachten na over wat dit allemaal voor ons zou kunnen betekenen. Die vraag werd urgenter toen Brabant hard werd getroffen. De directeur, een manager van het primaire proces en twee ondersteuners sloten zich bij ons aan. We besloten dat de RIVM-richtlijnen leidend zouden zijn in onze aanpak. Dat zijn ze nog steeds.’

De eerste ingrijpende actie, waartoe wordt besloten, is dat Brabantse collega’s worden gevraagd om vanuit huis te gaan werken. Amper een week later wordt het thuiswerken de nieuwe werkelijkheid van alle medewerkers. Het adagium luidt vanaf dan: thuiswerken, tenzij kantoorbezoek onvermijdelijk is.

Lidy: ‘Die eerste weken vond ik zondermeer spannend. Wat overkwam ons allemaal? Met welke richtlijnen zou de overheid komen? Wat betekent dit allemaal voor ons werk en voor de huurders? Wat bebeurt er bij de andere corporaties? Het was volop schakelen, elke dag.’

Vraagtekens en creativiteit

Een crisis als deze roept onzekerheid op, maar kennelijk ook de creativiteit om er adequaat mee om te gaan. Lidy en haar collega’s worden voortdurend uitgedaagd. Lidy: ‘Er waren zoveel vraagtekens… Hoeveel werkplekken konden we op een verantwoorde manier aanbieden? Hoe moeten de looproutes eruit komen te zien? Wat betekenen al die maatregelen voor de verschillende functies? Hoe regelen we de hygiëne met elkaar? Al die uitdagingen gaven mij veel energie. Ik kijk er met trots op terug, hoe we er samen de schouders onder hebben gezet.’

Lidy wordt gevraagd om mee te werken aan een KLIMMR-webinar over de nieuwe anderhalve-meter-werkelijkheid. Ze presenteert het door haar geschreven 1.5 meter samenleving bij Mitros en beantwoordt vragen over de maatregelen die bij Mitros zijn getroffen. Lidy: ‘Erg leuk en nuttig, om met elkaar van gedachten te wisselen over de oplossingen waarvoor de verschillende corporaties kiezen.’

Bijzondere tijd

De zorg voor twee kleine kinderen combineren met het werk, dat valt Lidy en haar man best zwaar in het begin. Ze spreekt zichzelf soms moed in en houdt zichzelf dat dit nu eenmaal nodig is om erger te voorkomen. Uiteindelijk valt het thuiswerken haar erg mee. Lidy: ‘Het overleggen met behulp van Teams, dat werkte steeds beter. We hadden het geluk dat onze organisatie al zover was met digitalisering. Dat vergemakkelijkte het thuiswerken. Het klinkt misschien raar, maar deze crisis heeft ons ook veel gebracht. Ik zou, ook als we corona in de greep hebben, graag twee dagen blijven thuiswerken. Hoe ze waarschijnlijk later aan deze tijd terug zal denken? Lidy: ‘Alle onzekerheden en uitdagingen, daaraan zal ik zeker terugdenken. Het leed van mensen die zwaar werden getroffen. Maar ook aan het plezier van mijn kinderen, toen we zoveel samen waren…’

 


Interview door: Ruud Leffers van Leffersteksten