‘HET GAAT OM DE BALANS TUSSEN VRIJHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID’

Mark Drost startte ruim een jaar geleden als directeur-bestuurder van Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken. Vol enthousiasme greep hij de uitdaging aan om van deze relatief kleine corporatie een toekomstgerichte, lerende organisatie te maken. En nu is Mark sinds kort ook lid van de stuurgroep KLIMMR. Wat beweegt Mark?

 

Voldoening door groei en ontwikkeling

“Zelf wil ik zoveel mogelijk leren, nieuwe dingen ontdekken en me blijven ontwikkelen. We verrijken ons leven door het bewust ervaren van grote en kleine dingen. Dat geldt ook voor het werk”, vertelt Mark. “Een baan met mogelijkheden voor persoonlijke groei en ontwikkeling biedt voldoening en plezier. Dat gun ik iedereen. En als directeur-bestuurder kan ik dat mogelijk maken.”

 

Van sturen en controleren…

Mark trof een top-down gestuurde beheerorganisatie aan. Waarin van strategie tot aan operatie veel zaken gebaseerd waren op sturen en beheersen. De nieuwe koers van de organisatie is, dankzij het ondernemingsplan en de komst van Mark, meer ontwikkelingsgericht. Naast doelstellingen voor het dagelijks beheer, zijn er nu ook concrete doelstellingen voor het verbeteren van de dienstverlening, het aanpassen van woningen aan de behoeften van huurders en de verduurzaming van het vastgoed.

“Dit leidt tot meer dynamiek in de organisatie, maar ook tot nieuwe uitdagingen. Bestaande procedures en werkwijzen in de organisatie bieden daar geen oplossing voor. Nieuwe en andere werkwijzen, concepten en oplossingen zullen ontdekt of bedacht moeten worden. Meer openstaan voor kennis van buiten de organisatie en meer samenwerken helpt daarbij. Als organisatie vraagt dit echter wel een andere mindset, houding en werkwijze. Meer gericht op ontdekken, proberen en samen organiseren.”

 

Naar vrijheid en verantwoordelijkheid

“Ik geloof dat elke medewerker kwaliteiten en waardevolle kennis en expertise heeft. Het gaat erom hoe de organisatie dat optimaal benut en hoe de medewerker dit inzet en blijft ontwikkelen. Ik geef mensen graag ruimte voor eigen inbreng, voor het nemen van verantwoordelijkheid binnen een duidelijk eigen speelveld met spelregels. Dat doe ik bijvoorbeeld door regelmatig medewerkers uit te dagen om zelf met verbeteringen in het werk te komen of met inbreng te komen voor het jaarplan en de begroting. Door dit vertrouwen te geven, gaan mensen met een bredere blik kijken naar wat zij doen. Het is een balans die gevonden kan worden tussen het krijgen van meer vrijheid om je werk naar eigen inzicht te kunnen doen en de verantwoordelijkheid die je neemt om je werk zo goed mogelijk te doen.”

Mark stelt daarom duidelijke kaders in de vorm van doelstellingen en verwachtingen. Vervolgens stuurt hij op eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen geven, steunen en coachen van medewerkers om deze doelstellingen en verwachtingen te behalen. Het is een continu proces, waarin hij mensen tijd, ruimte en veiligheid biedt om te ontwikkelen. Als directeur-bestuurder biedt Mark daarom medewerkers veel ruimte en mogelijkheden voor trainingen en opleidingen.

 

KLIMMR biedt benodigde ingrediënten

“De wereld, de maatschappij en het werkveld veranderen voortdurend. Corporatiemedewerkers hebben regelmatig nieuwe inzichten en handvatten nodig om te kunnen functioneren als zelfstandige professionals. Het is niet vanzelfsprekend dat iedereen dat even goed kan. KLIMMR ondersteunt, deelt kennis en laat mensen ontdekken hoe zij zelf alles eruit kunnen halen wat mogelijk is.”

Mark is groot ambassadeur van KLIMMR. “KLIMMR biedt namelijk de corporaties een grote meerwaarde door medewerkers, de belangrijkste grondstof van een organisatie, vitaal te houden. Door trainingen, stages en evenementen worden kennis en ervaringen uitgewisseld. Medewerkers kunnen zichzelf blijven uitdagen en zorgen dat zij de beste zijn in hun vakgebied. Daarbij geldt: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder! Het loont om de samenwerking te zoeken met collega’s in je vakgebied.”

 

Samenwerken op corporatieniveau

“En niet alleen op individueel niveau is samenwerken essentieel om bij te blijven. Ook als sector staan we volgens Mark voor grote uitdagingen. “De huidige vraagstukken rond volkshuisvesting, migratie en het klimaat  lossen we niet alleen op. We hebben elkaar daarbij hard nodig. Elke corporatie heeft te maken met soortgelijke uitdagingen. Een individuele corporatie is niet uniek, maar de sector is wel uniek! Prettig wonen, een thuis hebben, is een van de belangrijkste zaken in een mensenleven. Daar staat onze sector voor en dat willen we zo goed mogelijk doen. Als we beter samenwerken en onze kracht en energie bundelen om de vraagstukken samen op te pakken, hebben we meer kans op succes. KLIMMR legt via de ontwikkeling van medewerkers de verbinding tussen de verschillende corporaties.”

 

Iedereen verantwoordelijk

Mark wil als stuurgroeplid van KLIMMR bereiken dat de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers niet uitsluitend een HRM-ding is. “Iedere medewerker is uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor zijn eigen loopbaan en expertise, waarbij werkgever en KLIMMR mogelijkheden en ondersteuning bieden. Voor zowel de medewerker als voor de corporatie is het namelijk van groot belang dat de medewerker over passende expertise en knowhow beschikt. Hier hangt het succes van de organisatie en ook het succes van de individuele medewerker van af. Hoe blijf je op de hoogte van ontwikkelingen in je vakgebied? Welke meerwaarde heb je te bieden? Welke expertise wil je ontwikkelen? Deze verantwoordelijkheid voor persoonlijke groei en ontwikkeling ligt bij iedereen afzonderlijk, maar ook zeker in elke geleding van de organisatie.”

 


Door: Eva Wagenaar