‘Ik geloof dat mensen opbloeien als ze hun talent vinden’

Deze keer een dubbelinterview. Lisa de Koning vertelt over hoe zij in beweging kwam om voor zichzelf een beter passende functie te vinden. En Mirjam van der Veen geeft aan hoe het voor de organisatie is als medewerkers op de juiste plek zitten. Samen hebben zij KLIMMR ingezet om te komen tot het benutten van talent, meer werkplezier en doorstroming binnen de organisatie.

Talent als uitgangspunt

Lisa de Koning kwam zo’n twee jaar geleden bij GroenWest werken als verhuurmedewerker. Na een jaar begon zij zich af te vragen of dit voor haar de best passende functie was. “Ik was jonge moeder, net verhuisd en ik werkte vier dagen per week. Ik had weinig tijd om echt tot mezelf te komen. En daarbij vroeg ik me af of ik wel volledig tot mijn recht kwam in mijn werk. Na enige tijd twijfelen en nadenken, durfde ik het gesprek met mijn leidinggevende aan te gaan. Dat was wel lastig. Want het was niet mijn intentie om na een jaar al aan te geven dat ik niet helemaal op mijn plek zat. Dat maakte me wel onzeker. Maar ik ben blij dat ik het gesprek toch ben aangegaan. Mijn leidinggevende adviseerde me om te gaan praten met een loopbaancoach van KLIMMR en met de loopbaancoach deed ik onder andere de Sterke Punten test nogmaals.”

Mirjam van der Veen is sinds 2004 werkzaam als P&O adviseur. Zij geeft aan dat het talent van medewerkers steeds het uitgangspunt is bij GroenWest. “We gaan uit van wat mensen goed kunnen. We richten ons altijd op het positieve. Het loont veel meer om te investeren in talent dan te focussen op wat een medewerker niet goed kan. Zo hebben we ook onze beoordelingscyclus ingericht. We laten daarin nu veel meer de medewerkers aan het woord over wat goed gaat, waar ondersteuning nodig is en hoe men het beste uit zichzelf kan halen.”

Herkenbaar

Lisa vertelt dat ze bij aanvang van haar dienstverband bij GroenWest al inzicht had gekregen in haar talenten. Maar toen zij, iets meer dan een jaar later, de test nogmaals deed, kwam daar een ander resultaat uit. “De resultaten waren zo herkenbaar. Er werd precies onder woorden gebracht wat ik voelde. Met de resultaten in de hand kon ik mijn huidige functie toetsen aan mijn talenten. En me afvragen wat er dan aan ontbrak. In het verhuurteam had ik het prima naar mijn zin, maar ik had behoefte aan meer eigen verantwoordelijkheid, meer zelf de regie nemen.”

Zelfvertrouwen

Zo’n drie maanden later kwam er een vacature voor een medewerker kcc kennisbeheer vrij binnen GroenWest. Deze functie leek Lisa beter passend bij haar sterke punten. Diverse collega’s wezen haar ook op de vacature. Na enige overweging en een gesprek met de betrokken leidinggevende, besloot ze te solliciteren. Mirjam vertelt over de sollicitatieprocedure: “We zetten een vacature altijd tegelijk intern en extern uit. Daarbij hebben interne kandidaten voorrang bij gelijke geschiktheid. Ik kende Lisa als een wat voorzichtige collega. Een medewerker die zoekende is, die misschien niet helemaal uit de verf komt. Op basis van haar sollicitatiebrief en cv was ik dus niet direct overtuigd.”

“Maar toen we het gesprek met Lisa aangingen, bleek dat zij heel goed en duidelijk kon vertellen waarom zij geschikt was voor de nieuwe functie. Lisa vertelde vol zelfvertrouwen en goed beargumenteerd waarom zij de beste kandidaat voor de functie was. Daarbij kon zij haar talenten goed benoemen en stelde zij zich ook kwetsbaar op. Na het gesprek keken de leidinggevende en ik elkaar aan en zeiden we tegen elkaar dat we hier duidelijk te maken hadden met de juiste kandidaat voor deze functie.”

Enthousiasme en daadkracht

Lisa gaf bijvoorbeeld aan waarom haar talenten in de nieuwe functie veel beter tot hun recht zouden komen als in de voorgaande functie. “Twee van mijn sterke punten zijn input en leergierigheid. Dat betekent dat ik graag zelf dingen wil uitzoeken en analyseren. Dat ik een vraagstuk van meerdere kanten wil bekijken en tijd nodig heb om alle informatie te verwerken. In mijn voorgaande functie had ik te maken met voorgedefinieerde processen en  minder ruimte voor eigen inbreng. Mijn talenten voelden daar als een belemmering. Ik heb gewoon behoefte aan het analyseren van een situatie om te komen tot de beste oplossing. Waar dat eerst een valkuil was, is dat in mijn nieuwe functie een pluspunt. Ik kan nu een vraagstuk bekijken vanuit zowel de organisatie als vanuit de huurder. En daarmee is de ervaring die ik opdeed als medewerker verhuur toch relevant.”

Mirjam geeft aan dat zij voorafgaand aan het sollicitatiegesprek  twijfels had over de daadkracht van Lisa voor de nieuwe functie. “Ik vroeg me af in hoeverre zij de mensen om zich heen mee zou kunnen krijgen. Maar ik zag in het gesprek dat Lisa overtuigend kon zijn, wanneer zij zich goed had voorbereid en wist waar ze het over had. Door te focussen op haar talent en de energie die zij daardoor krijgt, is het juist makkelijk voor haar om enthousiast en daadkrachtig te zijn.”

Doorstroming

Mirjam is erg tevreden met deze gang van zaken. “Verbinden is één van mijn talenten. Het raakt mij daarom als mensen op de juiste plek terechtkomen. En er ontstond tegelijk een soort domino-effect. Omdat Lisa in beweging kwam, kwamen er meerdere mensen in beweging. Uiteindelijk zijn er vier verschuivingen ontstaan binnen de organisatie. Waarbij in alle gevallen de talenten van mensen beter benut worden.”

Samen

Lisa voelt zich nu prima op haar plek. “In mijn nieuwe functie kan ik veel kennis opdoen, puzzelen en komen tot de meest geschikte oplossingen. Er is nog veel te leren voor mij. En ik zit nog in mijn inwerkperiode, die vanwege de coronacrisis wat vertraging heeft opgelopen. Maar ik voel me nu rustiger en ik zit lekkerder in mijn vel. Dat komt ook omdat ik minder ben gaan werken. Dat ik behoefte had aan meer tijd voor mezelf, kwam naar voren in de gesprekken met de loopbaancoach. Ook dat was een eyeopener voor mij. Dus ik zou iedereen willen zeggen: ga een gesprek aan met een loopbaancoach! Gewoon doen!  De coach kijkt samen met jou naar andere mogelijkheden en is daarin heel ruimdenkend. Er wordt niet in hokjes gedacht. De coach staat naast je en kijkt samen met jou wat bij jou past.”

Mirjam vult aan: “Het is natuurlijk niet altijd makkelijk om in beweging te komen. Om op te staan, lef te tonen, uit je comfortzone te stappen en om iets vertrouwds los te laten. Maar als je het gesprek met je leidinggevende aangaat, kunnen er mooie stappen gezet worden. Ik hoop dat management en medewerkers steeds meer het belang van mobiliteit en vitaliteit onderkennen en KLIMMR hiervoor inzetten. Dit soort verhalen moeten gedeeld worden. Samen zorgen we ervoor dat de mogelijkheden die KLIMMR biedt zich als een olievlek verspreiden binnen de corporatiewereld.”