Ik zet de deur open voor Talent op Pad

Viveste heeft sinds drie maanden een Talent op Pad over de vloer. Thomas Geurts is senior klantenadministratie bij Mitros. Acht uur per week analyseert hij voor Viveste de kwaliteit van de primaire klantprocessen. Locatiemanager Wouter Gerritse is enthousiast over de tijdelijke aanwinst. Het is de bedoeling dat Thomas deze opdracht binnen een half jaar afrondt met een aantal verbetervoorstellen. Wouter: ‘Het zou helemaal mooi zijn als hij er ook nog één kan implementeren, maar dat zou bijvangst zijn.’

Wederkerigheid
Wouter zou een uitleen van een Viveste-medewerker aan een andere corporatie graag ondersteunen. Een kwestie van wederkerigheid, vindt hij. Hij is pleitbezorger voor duurzame inzetbaarheid en het investeren in talentontwikkeling. Wouter: ‘Het speelveld van samenleving en politiek verandert voortdurend en dat beïnvloedt ons werk. Functies veranderen of verdwijnen zelfs. Het is daarom extra belangrijk om aan het roer van je loopbaan te staan. Dat medewerkers de kans krijgen om zich ook buiten hun eigen organisatie te ontwikkelen, maakt ons als sector extra interessant. Talent op Pad is ook om die reden belangrijk.’

Geslaagd

Acht uur per week aan een opdracht als deze werken lijkt weinig. Is het wel efficiënt om hiervoor een externe collega in te schakelen? Deze vraag is wat Wouter betreft niet relevant. Wouter: ‘Als relatief kleine organisatie hebben we niet de menskracht om deze klus nu zelf op te pakken. Maar los daarvan ben ik blij dat we meedoen. Het is belangrijk dat medewerkers zo meer zicht kunnen krijgen op hun kwaliteiten en die kunnen aanscherpen. Lukt dat, dan is de opdracht sowieso geslaagd wat mij betreft.’

Leerrendement
Is Wouter niet bang dat Talent op Pad medewerkers stimuleert om van baan te veranderen? Wouter: ‘Medewerkers gaan niet ‘op pad’ uit onvrede, maar om zich verder te ontwikkelen. Dat kan ik alleen maar toejuichen.’ Heeft het uitwisselen van talenten geen nadelen? Wouter is resoluut: ‘Je moet de opdracht van tevoren scherp afbakenen heb ik gemerkt. Maar ook dan kan het resultaat anders zijn dan je voor ogen had. Het gaat mij echter primair om het leerrendement. Helpt het de desbetreffende collega in zijn of haar ontwikkeling, dan is het zinvol en goed geweest.’


Meer weten over Talent op Pad, klik hier.
Benieuwd hoe Thomas Geurts zijn opdracht bij Viveste beleeft? Klik hier.

Interview: Ruud Leffers (leffersteksten.nl)