‘Steek je vinger op!’

Henk Peter Kip, directievoorzitter Mitros leidt een corporatie met zo’n 350 medewerkers en het liefst zou hij ze allemaal persoonlijk kennen. Waarom vindt hij dat zo belangrijk en welk pad heeft hij zelf gelopen? Henk Peter Kip vertelt over zijn waarden en drijfveren.

Sinds 2012 is Henk Peter een bekend gezicht binnen de corporatiewereld. Niet alleen omdat hij directievoorzitter is, ook omdat hij daarnaast extra taken op zich neemt. Zo is hij bijvoorbeeld een van de oprichters van KLIMMR en is hij ook actief voor Aedes. “Ik weet waar ik goed in ben en ik doe wat ik leuk vind”, vertelt Henk Peter. “Ik ben niet iemand die gaat zitten afwachten. Als zich een kans voordoet, steek ik mijn vinger op. En ik zou willen dat anderen dat ook meer doen.”

Je carrière overkomt je…

Na afronding van zijn studie Economie en Rechten kwam Henk Peter terecht in de bankenwereld. “Tijdens mijn studie richtte ik me op een baan bij de overheid, misschien op een ministerie. En toen kwam ik op de arbeidsmarkt. Ik kon via Berenschot terecht bij de Nederlandse Vereniging van Banken. Als beleidsmedewerker en secretaris leerde ik veel over adviseren en lobbyen. Ik kwam daar per toeval in terecht en heb dat tien jaar met plezier gedaan.”

Met de wens een gezin te stichten, verhuisden Henk Peter en zijn vrouw vanuit Amsterdam naar Nijmegen. “Ik zag een vacature voor een manager bij Talis, een woningcorporatie in Nijmegen. De corporatiesector leek me boeiend vanwege de combinatie tussen politiek en ondernemerschap. Ik greep mijn kans en kwam zo per toeval terecht in de corporatiewereld. Het leuke vond ik dat ik niet langer langs de zijlijn stond om advies te geven, maar dat ik nu zelf beslissingen mocht nemen over de organisatie.

Volgende stap was die van regiodirecteur bij Portaal Nijmegen. “Er viel destijds veel te vernieuwen binnen de organisatie. Ik vond het leuk om te werken bij een organisatie die ertoe doet. De combinatie tussen een maatschappelijk-politieke organisatie en het ondernemen beviel me ook hier goed. En ondanks dat ik dit deed in mijn eigen stad Nijmegen en daardoor overal om me heen de resultaten kon zien van ‘mijn werk’, wilde ik graag nog een stapje hoger in de organisatie. Ik stapte uiteindelijk over naar Mitros om directievoorzitter te worden.”

…Of toch geen toeval

Henk Peter heeft een duidelijk pad gelopen dat hem leidde naar zijn huidige positie. Daarbij liet hij zich leiden door waar hij goed in is, wat hij belangrijk vindt en welke kansen zich voordeden. Dat lijkt misschien toeval. Maar als je goed weet wat jouw talenten en waarden zijn, is groei onvermijdelijk. En vind je uiteindelijk jouw ideale baan.

“Dit werk past bij me. Qua product is het heel concreet. Fijn om te kunnen (laten) zien waarvoor je het doet. Er zijn binnen de corporatie veel zakelijke belangen om rekening mee te houden, voldoende uitdagingen. Als eindverantwoordelijke kan ik mijn eigen waarden in de praktijk brengen binnen de organisatie en het is fijn om de organisatie ten goede te zien veranderen. Het zit hem in de kleine dingen; hoe ga je met mensen om? Kun je een zekere mate van lichtheid brengen? Ik houd ervan vraagstukken te onderzoeken, analyseren en relativeren. Dat kan ik allemaal volop doen in mijn rol als directievoorzitter. En ik zorg ervoor steeds voldoende ‘verse’ uitdagingen te krijgen.

Nieuwe uitdagingen brengen nieuwe kansen

Je zou denken dat een directievoorzitter van een corporatie al voldoende uitdagingen heeft. Toch heeft Henk Peter steeds de intentie nieuwe uitdagingen aan te gaan. “Je kunt je ontwikkelen door het volgen van een opleiding of cursus. Ik houd van studeren, schrijven, analyseren en kan het iedereen aanraden. Toch denk ik dat je daarnaast veel meer kunt leren door dingen gewoon te doen en ervaren. Als je veel van de wereld gezien hebt en een brede algemene ontwikkeling hebt, dan kun je belangrijke managementbeslissingen nemen op basis van die ervaringen en denkwijze. Ik raad daarom medewerkers, maar ook mijn kinderen, aan om je wereld te verrijken door het opdoen van kennis en ervaring. Ken je eigen waarden. Weet wat je te bieden hebt. En positioneer jezelf. Je zult zien dat je dan meer kansen genereert.”

“Zelf steek ik nog steeds graag mijn vinger op als zich een kans voordoet. Zo neem ik bijvoorbeeld deel aan de cao-onderhandelingen. Heel leerzaam! Mijn jarenlange ervaring in het vak maakt dat routine steeds vaker voorkomt. Voordeel daarvan is dat ik patronen ga herkennen en dus makkelijker kan relativeren en beslissen. Maar groot nadeel is dat routine minder ontwikkeling met zich meebrengt. Daarom haal ik nieuwe uitdagingen naar me toe. Voorbeeld hiervan is mijn werk voor Aedes werkgeverszaken. Ik weet niet eens precies meer hoe ik erbij kwam. Ik nam initiatief, gaf mijn mening, positioneerde mezelf. En voor ik het wist was ik het.”

Medewerkers zijn het belangrijkst

Precies dat wil Henk Peter ook voor alle andere corporatiemedewerkers. “Het is mijn overtuiging dat de mensen het belangrijkst zijn binnen een organisatie. Hebben medewerkers de juiste capaciteiten, plezier in hun werk en functioneren zij goed, dan floreert de organisatie ook. De personele component is van enorm veel invloed op de resultaten van de organisatie. Daarom geven we bij Mitros ruimte en kansen aan mensen om zich te ontwikkelen.”

“Daarnaast geloof ik ook in samenwerken. Alle corporaties doen hetzelfde werk en we zouden veel meer kunnen samenwerken op de personele component. Komt iemand niet helemaal tot zijn recht in een bepaalde werkomgeving, dan past hij misschien beter bij de cultuur van een andere corporatie. Ik geloof in investeren in de talenten van mensen over de muren van de corporatie heen. Dat zijn de belangrijkste redenen voor mij om te investeren in KLIMMR.”

KLIMMR onverminderd belangrijk

Het afgelopen jaar heeft Henk Peter zijn taken voor KLIMMR afgebouwd. Enerzijds om ruimte te geven aan anderen, anderzijds om zelf meer te kunnen focussen op andere taken. “KLIMMR is en blijft heel belangrijk. Zeker voor die groep medewerkers voor wie het werk gaat veranderen door bijvoorbeeld technologie. Zorg dat je mobiel bent! Blijf je ontwikkelen en meebewegen. Wacht niet af tot de ontwikkelingen je hebben ingehaald. Wees proactief, zorg dat je weet wat je te bieden hebt en positioneer jezelf! Dan komen de kansen op je pad.”

“Ik voel me verantwoordelijk voor mijn medewerkers. Dat is voor mij goed werkgeverschap. Maar ik vraag ook wat terug: sta open voor verandering, houd je blik naar buiten gericht! Dan kunnen er soms verrassende wendingen plaatsvinden. Ik hoop dat KLIMMR meer mensen in beweging krijgt. Dat zij hun vinger opsteken als dat nodig is. En dat het management echt leert kijken naar de mensen. In dat kader is de leergang voor bestuurders die KLIMMR dit jaar organiseert weer een mooie stap in de goede richting.”

Actuele uitdagingen

De boodschap van Henk Peter is nu meer dan ooit van belang. “Juist in deze roerige tijden wordt een actieve houding gevraagd van jou als medewerker en van jou als mens. Wat is jouw talent, hoe kun je daarmee anderen helpen? Zorg goed voor jezelf en jouw naasten. En pak jouw kansen!”