DE 10 SUCCESSEN VAN KLIMMR

Jouw pad naar…
Iedereen bewandelt in het leven zijn eigen pad. Ook in je carrière maak je keuzes, kies je verschillende afslagen en probeer je je weg te vinden. Deze keuzes hebben allemaal invloed op thema’s als (werk) geluk, fysieke en mentale gezondheid en persoonlijke ontwikkeling.

Unieke talenten
Bij KLIMMR geloven we dat iedereen unieke talenten bezit die jouw pad definiëren. We hebben verschillende drijfveren, interesses en behoeftes, en maken daarom onze eigen keuzes. Dat maakt jou uniek.

We willen de medewerkers van deelnemende corporaties stimuleren zelfstandig of met onze hulp naar op zoek te gaan, zodat je met plezier kunt werken en groeien. En daar hebben we ook het afgelopen jaar weer volop invulling aan gegeven. We delen graag onze top 10.

1.    480 leermomenten van medewerkers

 • 15 workshops met 266 deelnemers.
 • Groot event met 98 deelnemers.
 • 131 mensen die samen 165 loopbaangesprekken voeren.
 • 40 medewerkers die stage hebben gelopen bij 40 andere medewerkers.

2.    Medewerkers hebben een grote of kleine stap gezet in leren en ontwikkelen

 • Lees onze mooie en inspirerende Mijn KLIMMR verhalen op deze website.

3.    Medewerkers dragen zelf bij aan KLIMMR

 • Een medewerker die zelf een training voor KLIMMR geeft.
 • HR-adviseurs gebruiken elkaars ervaring als inspiratiebron en delen hun actuele kennis.
 • De trekkers van werkgroepen, communicatiemedewerker, eventmanager, secretaresse en projectleiders, zijn allemaal vanuit corporaties actief voor KLIMMR.
 • Het grote KLIMMR-event is helemaal door medewerkers georganiseerd.
 • Twee hele enthousiaste nieuwe stuurgroepleden gevonden.
 • Manager meldt zich zelf aan om mee te denken over communicatie.

4.    KLIMMR-corporaties vinden elkaar in uitdagingen op de arbeidsmarkt

 • Flexpool wordt opgezet.
 • HR-adviseurs delen vacatures.
 • Medewerkers stromen door binnen KLIMMR corporaties.

5.    KLIMMR is in contact met managers

 • Events: digitalisering, future of work, frisse blik op organisatieverandering.
 • We hebben 4 MT’s bezocht.
 • Managers zetten flexpool op.

6.    Bestuurders doorleven de doelstellingen van KLIMMR

 • Bestuurders ondertekenen het KLIMMR-manifest.
 • Bestuurders melden zich aan voor leergang Comenius.

7.    Het gedachtegoed en reikwijdte van KLIMMR wordt groter

 • SSH en Patrimonium zijn aangehaakt.
 • We zijn in gesprek met deelgoedcorporaties hoe we kunnen samenwerken.

8.    Buiten komt naar binnen

 • Actief deelnemen aan Mobiliteit Utrecht en haar partners.
 • 5 medewerkers van KLIMMR-corporaties lopen stage buiten KLIMMR. Bij gemeentes Prorail, UWV en een corporatie in Rotterdam.
 • 22 mensen van buiten de sector lopen stage bij KLIMMR-corporaties.
 • Samenwerking met FLOW, corporatieacademie en andere samenwerkingsverbanden is versterkt.

9.    De KLIMMR-organisatie wordt professioneler

 • Communicatie in de vorm van 3-wekelijkse nieuwsbrief en vacature nieuwsbrief.
 • De groei van communicatie rondom KLIMMR wordt opgemerkt en draagt daarmee bij aan verbinding en resultaat.
 • Inschrijvingen nieuwsbrief van 380 (1-1-2019) naar 465 (15-12-2019) .
 • Nieuwe huisstijl is ontwikkeld.
 • We communiceren als bedrijf structureel via LinkedIn.
 • Het werken met werkgroepen en trekkers in werkgroepen is succesvol.
 • De bijeenkomsten van kernteam, de stuurgroep en de bestuurlijke bijeenkomsten zijn een continue factor.

10. KLIMMR activiteiten breidden zich uit

 • Bestuurders hebben KLIMMR gevraagd voor selectie secretaris RWU/STUW.
 • Bestuurder heeft gevraagd mee te denken over traineeship/aantrekken van jonge medewerkers.