“Een kijkje bij de buren nemen is altijd leuk”

“Mijn voorkeur ging uit naar de buurtcoördinator van de gemeente, omdat zij, net als wij, veel contact hebben met bewoners op het gebied van leefbaarheid. Een andere visie hierop intrigeert mij en wie weet kan ik er iets van meenemen voor mijn functie. Daarom zet ik een dag stagetijd in bij de buurtcoördinatoren van gemeente Hilversum.” Nathalie Boswinkel van Vecht en Omstreken vertelt.

“Ik werk voor een kleine woningcorporatie met bezit in Stichtse Vecht en Wijdemeren. Bij gemeente Wijdemeren hebben ze geen buurtcoördinatoren, Bij Stichtse Vecht heet het Gebiedsregisseur.

Buurtcoördinator

Een buurtcoördinator is het eerste aanspreekpunt in de wijk, zowel voor de bewoners als voor de partners. Zij horen het verhaal aan, zetten het uit bij hun collega’s en zorgen dat de vraag/probleem opgepakt wordt door de betreffende afdeling. Ze hebben nauw contact met de regisseur van het Sociaal Plein, met wijkagenten, woningcorporaties en zorgpartijen.

Dagplanning

Ik heb een dag met Rik en Martijn meegelopen. Ze hadden vooraf al een programma voor mij gemaakt, maar die dag bleek toch anders te lopen. Niets is zo veranderlijk als een dag van een buurtcoördinator werd er gezegd. Dat maakt het werk heel afwisselend.

’s Morgens werd ik door Rik ontvangen op het gemeentehuis en hebben we een kort voorstelrondje gedaan. Met Martijn en een andere collega werd een probleem besproken over meldingen van hangjongeren. Met dit soort problemen heb ik in mijn huidige functie ook vaak te maken. Daarna hebben we overleg gehad met iemand van verkeer over de veiligheid van bepaalde kruispunten in Hilversum, die volgens een bewoner gevaarlijk zijn.

Wandelsafari

Vervolgens was er een wandelsafari georganiseerd voor medewerkers van de gemeente Hilversum. Tijdens deze wandeltocht werd er in een rolstoel en met een rollator de toegankelijkheid van de straten bekeken. Er liepen wethouders, buurtcoördinatoren, projectleiders, mensen van verkeer en anderen mee. Tijdens de tocht bleek dat niet alle voetpaden en doorgangen even rolstoeltoegankelijk waren. Wat ze met deze informatie gaan doen is mij niet bekend.

Hangjongeren

Na een heerlijke lunch in het centrum heeft Rik mij een aantal plekken laten zien waar geschillen met huurders, de gemeente en woningcorporaties hebben plaats gevonden en de uitwerking daarvan verteld. Er zijn bijvoorbeeld borden geplaatst, een parkeermeter of camera’s (door bewoners). Afhankelijk van het probleem.

In de donkere steegjes bij de uitgaansgelegenheden bevinden zich veel hangjongeren. De gemeente probeert het op te lossen door vaste plantenbakken in hoekjes te plaatsen en door tekeningen op de muren te zetten. Uiteindelijk zijn er levensgrote foto’s op blinde muren geplaatst, hier staan mensen op die uit een raam gluren of tussen de jaloezieën gluren. Dit is optisch bedrog. Het idee hierachter is: Wie in de gaten gehouden wordt, past zijn gedrag aan. Voorheen waren dit wanden met graffiti. Nu de foto’s geplaatst zijn komt er geen graffiti meer bij en verminderen de hangjongeren in die steeg. Het werkt dus! Ik vind dit een mooi en creatief idee.

Symposium “Personen met verward gedrag”

De dag dat ik stage kwam lopen was er een symposium gepland op het gemeentehuis over personen met verward gedrag. Een student heeft een onderzoek naar het optreden van de politie gedaan, in relatie tot personen met herhaald verward gedrag. De E33 meldingen. Dit is een zeer actueel thema, waar niet alleen de politie, maar ook de woningcorporaties en de gemeente mee te maken hebben.

In het jaar 2018 zijn er 1135 registraties bij de politie binnen gekomen voor de 7 gemeenten in Gooi- en Vechtstreek. De globale analyse is gebaseerd op een selectie van meldingen van herhaald verward gedrag, in een bepaalde periode in de gemeente Hilversum. Er is voor Hilversum gekozen omdat daar de meeste registraties voorkomen, 60% van alle meldingen. De meeste meldingen komen voor in de maanden mei t/m oktober, daar is de diepte analyse op gebaseerd.

Na de presentatie was er nog tijd voor vragen en een discussies tussen de aanwezigen. Dit waren vooral medewerkers van woningcorporaties, gemeente, politie en zorgpartijen. Waaronder ook veel vaste partners voor mij, waardoor het goed netwerken was.

Tot slot

Ik heb een leerzame dag gehad, heel afwisselend, gezellig en werd hartelijk ontvangen. Hiervoor wil ik in het bijzonder Rik en Martijn bedanken! Het leukste van de functie van buurcoördinator vind ik het contact met verschillende mensen, de problemen waar ze tegen aanlopen in de wijk, het coördineren hiervan en de oplossing hiervoor. Daarnaast de diversiteit in werkzaamheden en dat ze weinig administratie hebben. Kortom het was een enerverende dag!”