Hybride werken voor OR- leden

Dinsdag 15 juni I 15.00 – 16.30 uur kun je online het KLIMMR-event ‘Hybride werken’ voor OR- leden volgen. In deze speciale informatie- en netwerkbijeenkomst voor OR-leden neemt spreker Mark Capel van Trainiac je vol enthousiasme mee in de denkwereld van hybride werken.

Tijdens de vorige bijeenkomst is al een begin gemaakt met het delen van ervaringen over hybride werken. Daar valt nog veel meer informatie over uit te wisselen. Op jullie verzoek gaan we in deze bijeenkomst de diepte in van het hybride werken, en geheel interactief dit keer. Wat is de rol van de OR en welke invloed kun jij uitoefenen op de verschillende onderdelen van het hybride werken? Aan de hand van een zestal thema’s (de functie van het kantoor, de relatie met collega’s, de eigen motivatie, de stijl van leidinggeven, output gestuurd werken en de afhankelijkheid van ICT) krijgen jullie prikkelende vragen om in subgroepen te bediscussiëren.

Was jij er niet bij tijdens de eerste bijeenkomst? Geen probleem, ook dan kun je gewoon aanhaken. deze bijeenkomst vol enthousiasme aan het denken over hybride werken. Je ontmoet andere OR-leden, kunt vragen stellen en je ervaringen uitwisselen.

 


Aanmelden