Jouw plan voor morgen – door FLOW

De huurder verandert, de maatschappij verandert. En dat vraagt om mee te bewegen. Maar dat betekent voor ieder vakgebied iets anders. Wat dit voor jouw vak betekent (en hoe je hierop actie kunt ondernemen) vind je terug op de themapagina van FLOW.

De veranderende huurder

Door maatschappelijke en politieke ontwikkelingen verandert de samenstelling van wijken. Als corporatiemedewerker heb je daardoor in de wijken steeds meer te maken met (psychisch) kwetsbare huurders en huurders met schulden: mensen die meer begeleiding en ondersteuning van jou nodig hebben. Een goede woning en leefomgeving voor deze huurders vragen om specifieke aandacht en maatwerkoplossingen.

Aan de andere kant verandert de taakuitvoering aan de niet-kwetsbare huurder. Deze, vaak mondige, huurders hebben steeds vaker het gevoel dat de dienstverlening onvoldoende aansluit bij hun individuele behoeften. Zij bieden weerstand tegen de corporatie en organiseren burgerinitiatieven, al dan niet via sociale media.

De variatie aan huurders in de wijk vraagt om flexibiliteit van jou om de individuele huurders goed van dienst te zijn en voor iedere huurder een werkbare oplossing te vinden, binnen de geldende wet- en regelgeving.

De veranderde maatschappij

Niet alleen huurders veranderen. Ook de maatschappij verandert. Deze is sterk geïndividualiseerd en gedigitaliseerd. Mensen moeten steeds meer zelf regelen, zelf regie nemen en complexe beslissingen nemen waarbij persoonlijke begeleiding wordt vervangen door websites en chatbots. Een steeds groter deel van de huurders heeft ondersteuning van de corporatie nodig om hun (woon)zaken en financiën te regelen. Zij verzanden in de complexiteit van wet- en regelgeving of hebben moeite met computers en/of lezen en schrijven, de Nederlandse taal of gewoon het leven in het algemeen.

Vanuit de overheid hebben corporaties de taak gekregen om voor mensen met beperkte middelen woningen te realiseren in een prettige, leefbare omgeving. Het bevorderen van leefbaarheid en dat iedereen erbij hoort (inclusiviteit) is onze kerntaak voor de komende jaren. Om hierbij aan te sluiten ontwikkelen corporaties experimentele woonvormen zoals gemeenschappelijk wonen voor ouderen, gemengd wonen, kleinschalig wonen en particuliere wooninitiatieven.

Andere vaardigheden

De mix aan huurders vraagt om andere vaardigheden van jou als corporatiemedewerker. Het is nog belangrijker om contact te maken met elke individuele huurder, je te verbinden met je gesprekspartner en aan te sluiten bij zijn of haar belevingswereld en taalgebruik. Het herkennen van en inspelen op zijn of haar gevoelens en behoeften is enorm belangrijk in de interacties met huurders.

Dit betekent voor jou dat je je bewust bent dat het gedrag niet persoonlijk op jou is gericht, maar voortkomt uit frustraties of onbegrip. Sensitiviteit en flexibiliteit in communicatiestijlen zijn belangrijke vaardigheden. Net als het signaleren van zorgsituaties en oplossingsgericht denken. Want al ben je er niet voor opgeleid, een deel van jouw nieuwe vaardigheden zijn de vaardigheden van een hulpverlener!

Op de website van FLOW kun je ‘jouw Plan voor morgen’ maken en ontdekken welke vaardigheden zinvol voor jouw pad naar morgen is.