Managementsamenvatting Onderzoek ‘Werk- en leerervaringen gedurende de coronacrisis’

In de periode begin april – eind mei 2020 onderzocht Factor Vijf in opdracht van FLOW (Fonds Lerenen Ontwikkelen Woningcorporaties), de werk- en leerervaringen van medewerkers en leidinggevenden tijdens de eerste fase van de coronacrisis. Dit was de fase van de ‘intelligente lockdown’, toen o.a. horeca, kappers en sportscholen op slot zaten en samenscholingen van meer dan drie personen verboden waren. Nederland werkte in die periode massaal thuis. FLOW wilde weten hoe medewerkers en leidinggevenden van woningcorporaties deze nieuwe manier van werken, die plotsklaps zijn intrede deed, hebben ervaren en wat zij in die periode hebben geleerd.

Het onderzoek bestond uit twee delen. Allereerst was er een eenmalige enquête waarin mensen werden gevraagd naar hun werk- en leerervaringen sinds de aankondiging van de landelijke coronamaatregelen op 12 maart 2020. Aan dit reflectieonderzoek namen 140 mensen deel met een gemiddelde leeftijd van 48,5 jaar. 90% daarvan was medewerker en 10% leidinggevende. Het merendeel (65%) was vrouw en hoger opgeleid (73%). De respondenten werkten in alle provincies, bij woningcorporaties van verschillende grootten.

Vijftig respondenten van het reflectieonderzoek namen vervolgens deel aan verdiepend onderzoek. Zij kregen gedurende een aantal weken meerdere vragenlijsten toegestuurd. Per vragenlijst keek men terug op hun dag van gisteren. Zo verzamelden we gegevens over 184 dagen in coronatijd. In het onderzoek werd ingegaan op de thema’s thuiswerken, de effecten van de coronamaatregelen en thuiswerken op welbevinden en productiviteit en Leren en ontwikkelen in tijden van corona.

Bekijk hieronder het webinar over het onderzoek:

Lees de managementsamenvatting

Lees het volldige onderzoeksrapport