Ook jouw bestuurder tekende de KLIMMR belofte

..of gaat dit nog doen.

Acht van de tweeëntwintig KLIMMR corporaties stonden aan de start van het tekenen van de KLIMMR belofte. Met deze belofte zeggen zij onder andere toe dat de medewerkers in hun corporatie, jullie dus, voldoende tijd en ruimte krijgen voor leren en ontwikkelen en daarmee de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen loopbaan.

Dat betekent ook dat jullie voldoende tijd en ruimte krijgen voor het bijwonen van en bijdragen aan KLIMMR-activiteiten. De bestuurders stimuleren dit.

De komende periode gaat KLIMMR langs alle corporaties om de belofte te laten ondertekenen.

 

Lees hieronder de KLIMMR belofte:

 


Wij zijn KLIMMR

KLIMMR-medewerkers en KLIMMR-corporaties zijn zich permanent aan het ontwikkelen. We zijn bij de tijd. We beschikken daarom over lerende medewerkers, die breed inzetbaar zijn en zelf hun loopbaan vormgeven. Wij als werkgevers nemen verantwoordelijkheid voor het duurzaam inzetten en begeleiden van onze medewerkers. Met dit document onderschrijven we waarom we willen samenwerken en hoe we hier aan invulling geven.

Onder duurzame inzetbaarheid verstaan wij:

Duurzame inzetbaarheid is het vermogen om je huidige werk te behouden en, indien nodig of gewenst, ander werk elders te krijgen. Waarbij je je optimaal kunt inzetten voor jouw werk én voldoende energie houdt voor thuis. De drie belangrijke pijlers hierin zijn: vitaliteit, verandervermogen en vakmanschap.

Onze belofte

KLIMMR-corporaties werken samen, waardoor de individuele corporaties hun doelen bereiken

Als 22 corporaties in de regio Utrecht werken wij samen op het gebied van duurzame inzetbaarheid en interne arbeidsmarkt. We hebben hiertoe het samenwerkingsverband KLIMMR opgericht. Samenwerken in netwerken is een voorwaarde om als corporatie onze doelen te bereiken. Door krachten te bundelen komen we verder: 1+1=3. Dit kan in de corporatiesector, want er is geen concurrentie; we doen allemaal hetzelfde; we hebben te maken met maatschappelijk geld – en moeten daar goed mee omgaan.

We beseffen allemaal dat vitale, flexibele en vakkundige medewerkers van cruciaal belang zijn. Binnen KLIMMR lossen we (arbeidsmarkt)vraagstukken van individuele medewerkers en individuele corporaties op door samen de lasten dragen en in het grote geheel de oplossing te zoeken.

 

Medewerkers zijn eigenaar van hun loopbaan en wij als werkgever nemen de verantwoordelijkheid om hen daarin te stimuleren en te begeleiden

We beseffen dat leren en ontwikkelen van medewerkers ten goede komt aan zowel de medewerker als de organisatie. Daarom stimuleren we dit. Als corporaties zeggen wij toe dat onze medewerkers voldoende tijd en ruimte krijgen voor leren en ontwikkelen om en de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen loopbaan. Dit betekent ook dat medewerkers voldoende tijd en ruimte krijgen voor het bijwonen van en bijdragen aan KLIMMR-activiteiten.

We zijn daarbij als bestuurders en leidinggevenden een inspirerend voorbeeld We beseffen dat de verandering begint bij onszelf. We laten daarom als bestuurders en leidinggevenden het voorbeeld zien door zelf ook bezig te zijn met leren en ontwikkelen. We laten dit ook zien aan onze medewerkers.

 

Dit spreken we in ieder geval voor de komende twee jaar af Deze afspraken gelden in ieder geval voor twee jaar.
We hebben de intentie om deze afspraken na deze twee jaar te vervolgen.

Utrecht, september 2019