Resultaatgericht Samenwerken

Op donderdag 8 juli om 15 uur organiseert KLIMMR het event Resultaatgericht samenwerken. Deze online informatie- en netwerkbijeenkomst is er speciaal voor corporatiemedewerkers die net beginnen of al even werken met met de methodiek Resultaatgericht Samenwerken (afgekort RGS). Een mooie mogelijkheid om tijdens deze bijeenkomst kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen.

Gerrie van den Berg, regisseur Planmatig Onderhoud bij Mitros en Egbert Kunst, strategisch adviseur techniek bij GroenWest, tevens lid van de Programmaraad RGS en Leercirkel RGS hebben beiden al veel ervaring opgedaan met RGS en zullen met een korte presentatie hierover hun ervaringen delen, de do’s maar zeker ook de dont’s bespreken en vooral ingaan op jullie vragen.

RGS heeft een belangrijke rol bij verduurzamingsopgave. De methodiek RGS heeft zijn wortels in het schilderonderhoud van corporatiewoningen door VGO-bedrijven. Inmiddels wordt RGS breder toegepast. Niet alleen bij planmatig onderhoud, maar bij alle onderhoudssoorten, van reparatie- tot mutatie onderhoud en van renovatie tot verduurzaming. De verduurzamingsopgave in de corporatiesector is voor de komende decennia enorm. RGS kan daarin een belangrijke rol vervullen.

Resultaatgericht samenwerken vraagt om een andere mix van kennis, vaardigheden en gedrag. Het is een ontdekkingstocht in wat werkt, wat niet en hoe we het samen stap voor stap kunnen verbeteren. Landelijk werkt zo’n 50% al met RGS.