Softskills in een digitale wereld

We denken vaak dat de computer ons mensen overbodig maakt. Volgens de laatste schatting zal in 2025 de helft van het werk door machines worden gedaan. En we denken dat de online wereld ervoor zorgt dat we minder sociaal (hoeven) zijn. Maar niets is minder waar.

Beroepen komen en gaan en door digitalisering gaat dat extra snel. Er verdwijnen de komende jaren een enorm aantal banen. Computers kunnen veel dingen nou eenmaal beter en sneller. En lang niet alle bedrijven en organisaties zijn daarop voorbereid. Met KLIMMR zijn we ons ervan bewust, dat iedereen in het leven zijn eigen pad bewandelt. De keuzes in je carrière zijn van invloed op thema’s als (werk)geluk, fysieke en mentale gezondheid en persoonlijke ontwikkeling.

Bijscholen is noodzakelijk
De technologie ontwikkelt zich in een dermate rap tempo dat veel mensen zouden moeten worden bijgeschoold of zelfs helemaal worden omgeschoold. Door de invoering van intelligente automatisering verliezen zij de vaardigheid om hun werk (goed) te doen. Dat blijkt uit een rapport van informatietechnologiebedrijf IBM, waarin veranderingen op de arbeidsmarkt in kaart zijn gebracht. Technologie vraagt om een andere manier van werken en denken. KLIMMR gelooft dat iedereen unieke talenten bezit die zo jouw pad definiëren.

Menselijk denken is de kracht
Wat een computer namelijk niet kan vervangen, is onze menselijkheid. Ook dat zie je terugkomen in het IBM rapport. Door de opkomst van machines is er juist behoefte aan menselijke denkkracht, op alle niveaus. Er is een grote behoefte aan medewerkers met toegeschreven eigenschappen als ‘teamwork’, ‘sterk leiderschap’, ‘ethiek’ en ‘integriteit’. Er is behoefte aan unieke menselijke kwaliteiten zoals creativiteit. En KLIMMR helpt je graag jouw drijfveren, interesses en behoeftes te onderzoeken.

Vertrouwen is van wezenlijk belang
Het belang om deze zogenaamde softskills op de werkvloer (weer) te vergroten, is groot. Dat was ook de boodschap tijdens het World Economic Forum in 2018. Je ziet dan ook dat kwaliteiten als empathie en vertrouwen hot zijn in het bedrijfsleven. En daar is eigenlijk niets softs aan. Volgens Stephen M.R. Covey is vertrouwen zelfs een keihard economisch meetbaar managementinstrument.

Soft skills, wel leuk om te doen of meer?
Soft skills, de vaardigheden die je nodig hebt om relaties op te bouwen en goed te houden, zijn tegenwoordig belangrijker dan hard skills als programmeervaardigheden, want ook dat kunnen computers beter. Zoals filosoof Andy Wible het zei tijdens een TED Talk: “Soft skills werden lang gezien als onmeetbaar, niet te leren en onbelangrijk. They’re the fluff. Misschien wel leuk om te doen, maar geen wezenlijk onderdeel van een serieuze opleiding.”

Wie maakt jouw bedrijf als ‘alles’ geautomatiseerd is?
Juist nu veel digitaal gaat en we elkaar minder vaak live zien, zijn softskills als empathie, heldere communicatie en teamwork belangrijker dan ooit. We weten inmiddels allemaal dat communicatie behoorlijk kan verruwen als je niet ziet wat het effect is van je woorden. Hoe zorg je ervoor dat klanten jouw organisatie een fijn bedrijf vinden als het werk grotendeels wordt gedaan door computers? Dan zijn het juist de menselijke kwaliteiten die het verschil maken. Jouw kwaliteiten die jou uniek maken.

De mens als regisseur
‘Nieuwe’ banen gaan over mensen die als het ware het lesmateriaal voor machines voorbereiden, mensen die kunnen herkennen welke processen geautomatiseerd kunnen worden. De mens als controleur of regisseur dus, op alle niveaus binnen een organisatie. En wie kan dat beter, dan de mensen die ooit zelf het werk uitvoerden? Uiteindelijk gaat het dus weer om de mens.

Hoe ben jij van betekenis?
Ontdekken wat ons leven zin geeft en daar iets mee doen, is een laatste belangrijke vaardigheid voor de toekomst. Weten wat jouw betekenis is of hoe je betekenisvol kunt bijdragen. Mensen die weten wat hun drijft, bewegen zich het makkelijkst in de wereld van morgen. En zo bewandelt iedereen in het leven zijn eigen pad. Wij, van KLIMMR willen samen met jou, jouw pad richting geven. Jouw ontdekkingstocht naar talent, werkgeluk en balans. Welk pad bewandel jij?


Bronnen

Trouw, september 2019

Nu.nl, september 2019

Flow, nummer 6