Talententest leidt tot mooie teambijeenkomst

‘We zijn als team weer verder gegroeid’. Met deze woorden geeft Jaap van de Werfhorst, manager Vastgoed van Woningstichting Nijkerk aan hoe hij terugkijkt op een leerzame ochtend waarin hij met zijn team en Petra van Oudenaarde van KLIMMR heeft stil gestaan bij ieders sterke punten. ‘In een open en ontspannen sfeer kwam veel informatie over tafel’, aldus Jaap. Aanleiding van deze teambijeenkomst vormde de talententest gekoppeld aan een individueel gesprek met Petra, waaraan Jaap en zijn zeven medewerkers hebben deelgenomen. Tijdens de teambijeenkomst gaven de medewerkers elkaar kwaliteiten, presenteerden ze zich aan de hand van hun eigen sterke punten en stelden zij de kracht van hun team vast.

‘Door je bewust te worden van je eigen talenten worden het je sterke punten. Als je leert hoe je je talenten in de praktijk van je werk kunt inzetten, kan je meer succes, energie en voldoening ervaren’, aldus Petra.  Bij Woningstichting Nijkerk zijn de afgelopen maanden al vele talententesten gedaan. Directeur-bestuurder Peter Toonen gaf hierbij het goede voorbeeld door zich als eerste aan te melden voor deze test inclusief een gesprek hierover. Inmiddels heeft 60% van de organisatie een sterke puntengesprek gevoerd.

Wil jij ook de kracht van jouw team vaststellen? Doe de talententest en maak een afspraak met Petra van Oudenaarde.