Wendbaarheid

Twee weken geleden werd de Handreiking Wendbaarheid van de corporaties en de rol van de Toezichthouder uitbracht.

Oftewel; een handreiking voor Raden van Toezicht hoe om te gaan met duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de corporaties. Tot stand gekomen in samenwerking met bestuurders van woningcorporaties, waaronder een aantal van de KLIMMR bestuurders.

De rol van bestuurders en Raden van Toezicht is heel belangrijk bij de duurzame inzetbaarheid van onze sector. Dus namens KLIMMR: bedankt, goede actie!