Werkervaringsplek via Mobiliteit Utrecht bij KLIMMR

Onlangs is Ruud Leffers aangehaakt bij het communicatieteam van KLIMMr. Zijn werkgever, Reclassering Nederland, maakt net als KLIMMr deel uit van het netwerk Mobiliteit Utrecht. Ruud werd via een collega geattendeerd op de stagemogelijkheid bij KLIMMr. Hij beschouwt dit als een mooie kans om in een andere branche bezig te zijn met het thema duurzame inzetbaarheid en zijn ervaring met het schrijven van teksten en communicatie uit te breiden.

 

Van droombaan naar bore-out

Ruud begon in 2005 te werken bij Reclassering Nederland als senior opleidingskundig coördinator. Zijn belangrijkste taken waren het ontwikkelen en verzorgen van trainersopleidingen. Daarnaast ondersteunde hij de opgeleide trainers door middel van coaching. In eerste instantie was Ruud erg enthousiast over deze functie. Hij werkte daarvoor jarenlang als trainer en vond het fijn om zijn passie voor dit vak op anderen over te brengen. Het ontwikkelen en uitrollen van de nieuwe trainingen kwam echter minder goed van de grond dan verwacht.

 

Door overheidsbezuinigingen en reorganisaties kwamen de opleidings- en trainingsactiviteiten verder onder druk te staan. Desondanks (of tegen beter weten in) hoopte Ruud dat het tij nog zou keren. Ondertussen was er feitelijk weinig werk en werd Ruud nauwelijks uitgedaagd. Zonder het tijdig te beseffen belandde hij daardoor in een bore-out. Dat betekent zoiets als chronische onderprikkeling, met stress-gerelateerde klachten als gevolg. Een doortastende Arboarts legde de vinger op de zere plek en raadde Ruud stellig aan niet in de oude functie terug te keren.

Toekomst

Ruud moest zich gaan bezinnen op een ander vervolg van zijn loopbaan. “Waar ligt mijn passie? Wat vind ik echt leuk om te doen en hoe kan ik dat realiseren?”, vroeg hij zich af. Tijdens die zoektocht vroeg zijn werkgever hem mee te werken aan een pilot rondom duurzame inzetbaarheid. Door storytelling hoopte men meer aandacht op dit thema te vestigen. Dat blijkt te werken en in toenemende mate maken medewerkers sindsdien gebruik van de door Reclassering Nederland aangeboden faciliteiten en instrumenten voor loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

Inmiddels voert Ruud voor zijn werkgever ook andersoortige opdrachten uit. Hij heeft veel plezier in deze nieuwe rol en wil hoe dan ook met het schrijven bezig blijven. Daarom heeft hij het plan opgevat een eigen tekstbureau op te gaan zetten. Daarbij sluit hij trouwens niet uit om in de toekomst ook het vak van coach weer op te pakken. Hij is vooral geïnteresseerd in de groeimogelijkheden van mensen. Het geeft Ruud veel voldoening als hij daarbij een ondersteunende rol mag spelen.