Workshop Resultaatgericht Samenwerken

Donderdag 30 september heb je de mogelijkheid om online de workshop Resultaatgericht Samenwerken te volgen. Gerrie van den Berg, regisseur Planmatig Onderhoud bij Mitros en Egbert Kunst, strategisch adviseur techniek bij GroenWest, tevens lid van de Programmaraad RGS en Leercirkel RGSZij hebben beide al veel ervaring opgedaan met RGS en zullen van 15.00-16.30 uur een korte presentatie houden over RGS, hun ervaringen delen, de do’s maar zeker ook de dont’s bespreken en vooral ingaan op alle vragen.

Resultaatgericht Samenwerken (RGS) heeft een belangrijke rol bij de verduurzamingsopgave. RGS heeft zijn wortels in het schilderonderhoud van corporatiewoningen door VGO-bedrijven. Inmiddels wordt RGS breder toegepast. Niet alleen bij planmatig onderhoud, maar bij alle onderhoudssoorten, van reparatie- tot mutatieonderhoud en van renovatie tot verduurzaming. De verduurzamingsopgave in de corporatiesector is voor de komende decennia enorm. RGS kan daarin een belangrijke rol vervullen.


Aanmelden