Wij zijn KLIMMR

KLIMMR-medewerkers en KLIMMR-corporaties hebben plezier in hun werk. Dat komt omdat ze hun talenten kunnen inzetten. Medewerkers zijn gretig om zich verder te ontwikkelen als professional. Ze sluiten aan op de veranderingen in hun huidige werk. En ze hebben het vermogen om een nieuwe functie/rol te kunnen invullen. Bij hun huidige organisatie of ergens anders. Medewerkers werken dus aan hun vakmanschap, verandervermogen en vitaliteit. Dit kunnen ze doen omdat ze eigenaarschap nemen over hun loopbaan en leven. Met ons manifest onderschrijven we waarom we willen samenwerken en hoe we hier invulling aan geven.

Onze uitgangspunten:

Focus van KLIMMR is eigenaarschap, talentontwikkeling, vakmanschap, verandervermogen, vitaliteit, werkplezier en aantrekkelijk werkgeverschap;
• We sluiten ons aan bij de behoefte van de medewerker. We toetsen die regelmatig;
• We blijven bewegen en boeien. We bieden dus regelmatig nieuwe dingen of nieuwe vormen aan;
• We benutten de bestaande initiatieven, structuren en platforms en sluiten hierbij zoveel als mogelijk aan;
• We fungeren als intermediair en verbinder tussen corporaties, medewerkers en met de wereld om ons heen.

Utrecht, november 2021