Berichten

Event 11 mei voor bestuurders en leidinggevenden bij Mitros

Op 11 mei kwamen bestuurders en leidinggevenden van de 17 KLIMMR-corporaties bij elkaar. Trekkende bestuurders Henk Peter Kip (Mitros) en Jessie Bekkers-Van Rooij (SSW) openden het Event met voorbeelden uit hun eigen praktijk. Ook gaf Henk Peter Kip aan dat via de nieuwe CAO steeds meer van leidinggevenden wordt verwacht: zij inspireren en sturen op de loopbaanontwikkeling en het leer- en ontwikkelvermogen van hun medewerkers.

Via de samenwerking binnen KLIMMR “liggen de kansen voor het oprapen”, zo gaven Jessie en Henk Peter aan. “Maak daar gebruik van” was hun welgemeende advies.

Na een toelichting op KLIMMR’s doelen, activiteiten en het programma van deze middag door projectleider en aanjager Agnes Zandvliet, was het woord aan gastspreker Charlotte Staats. Charlotte nam de deelnemers mee in haar onderzoek naar Excellent leiderschap. “Wie was jouw meest inspirerende leidinggevende?” vroeg ze de deelnemers en “Wat maakte hem of haar inspirerend?”. Die vraag raakte het hart van de deelnemers.

Daarna gingen de deelnemers in twee rondes met elkaar in gesprek. De gesprekken waren zeer geanimeerd en de tijd was dus te kort. Daarna werden de uitkomsten en best practices plenair met elkaar gedeeld. Werken op basis van ‘sterke punten’ en talenten van medewerkers, dat maakt het verschil vonden velen. KLIMMR draagt hieraan bij door ‘sterke punten-gesprekken‘ te voeren. GroenWest stelt zelfs projectteams samen op basis van ‘sterke punten’.

Meer lezen over Event 11 mei en de foto’s bekijken