Berichten

Spontage stage Woongoed Zeist en Mitros

image001

Afgelopen maandag 17 juli liep Els Meeuwisse (Mitros) een dagje stage bij Woongoed Zeist. Els is benieuwd naar ons grootste bouwproject in Kerckebosch. Ook heeft ze vragen over de organisatie van ons werk bij de afdeling Wijken. Tot slot wil ze weten met welke partners we samenwerken en hoe we scoren met onze dienstverlening.

Een spontane mini-stage. En dan is de stage 10-daagse nog niet eens begonnen …..

Collega’s Henk (projectmanager) en Kirsti (medewerker projectparticipatie), Els en ondergetekende (Erica Steehouder) gaan eerst naar het Wijkinformatiecentrum in Kerckebosch. Daar geven we, aan de hand van de maquette, een toelichting op de verschillende fasen. Daarna geven we Els, al fietsend door de wijk, uitleg over de verschillende stijlen in de scheggen (= terpen). De ochtend sluiten we af met een heerlijke lunch in het ‘Binnenbos’ aan Hoog Kanje.

We leren ook veel van Els, onder andere over de nieuwe website en het huurdersportaal van Mitros. In recatie daarop vertelt Laurette (beleidsmedewerker) hoe we als Woongoed Zeist met de volgende thema’s aan de slag zijn: Online dienstverlening, studenten huisvesten bij ouderen, buurtambassadeurs en Lik-op-stuk beleid.

Het Lik-op-stuk beleid is de rode draad van de dag!

Mitros heeft een klip en klaar beleid ontwikkeld: gedrag dat niet door de beugel kan, wordt bestraft. Een voorbeeld: als een bewoner van een flatgebouwen troep heeft laten liggen of een oude fiets heeft laten staan, krijgt hij – na een waarschuwing – een boete. Is niet herleidbaar wie het heeft gedaan, dan wordt de boete hoofdelijk omgeslagen en via de servicekosten verrekend met alle bewoners.

Bewoners gaan met deze regels akkoord via ondertekening van het huurcontract. Belangrijk is dat niet alleen de complexbeheerder dit beleid uitdraagt maar ook de woonconsulenten, manager en andere collega’s. Alle betrokken collega’s volgden een training en dat heeft ervoor gezorgd dat iedereen het Lik-op-stuk beleid actief uit draagt en toe past. Door haar ervaring bij Mitros, heeft Els na de rondleiding in Kerckebosch nog een paar tips voor Erica. Een leerzame dag dus voor beide partijen. Dankzij KLIMMR!

Erica Steehouder, medewerker projectparticipatie

Event 11 mei voor bestuurders en leidinggevenden bij Mitros

Op 11 mei kwamen bestuurders en leidinggevenden van de 17 KLIMMR-corporaties bij elkaar. Trekkende bestuurders Henk Peter Kip (Mitros) en Jessie Bekkers-Van Rooij (SSW) openden het Event met voorbeelden uit hun eigen praktijk. Ook gaf Henk Peter Kip aan dat via de nieuwe CAO steeds meer van leidinggevenden wordt verwacht: zij inspireren en sturen op de loopbaanontwikkeling en het leer- en ontwikkelvermogen van hun medewerkers.

Via de samenwerking binnen KLIMMR “liggen de kansen voor het oprapen”, zo gaven Jessie en Henk Peter aan. “Maak daar gebruik van” was hun welgemeende advies.

Na een toelichting op KLIMMR’s doelen, activiteiten en het programma van deze middag door projectleider en aanjager Agnes Zandvliet, was het woord aan gastspreker Charlotte Staats. Charlotte nam de deelnemers mee in haar onderzoek naar Excellent leiderschap. “Wie was jouw meest inspirerende leidinggevende?” vroeg ze de deelnemers en “Wat maakte hem of haar inspirerend?”. Die vraag raakte het hart van de deelnemers.

Daarna gingen de deelnemers in twee rondes met elkaar in gesprek. De gesprekken waren zeer geanimeerd en de tijd was dus te kort. Daarna werden de uitkomsten en best practices plenair met elkaar gedeeld. Werken op basis van ‘sterke punten’ en talenten van medewerkers, dat maakt het verschil vonden velen. KLIMMR draagt hieraan bij door ‘sterke punten-gesprekken‘ te voeren. GroenWest stelt zelfs projectteams samen op basis van ‘sterke punten’.

Meer lezen over Event 11 mei en de foto’s bekijken