Maak jij ook Stagetijd?

Nieuws

Werkervaringsplek via Mobiliteit Utrecht bij KLIMMR

Onlangs is Ruud Leffers aangehaakt bij het communicatieteam…
Stageervaring

Op KLIMMR-stage bij WoningStichting Nijkerk

Nadat Gerda Zuiver (Management Assistent bij De Woningraat) met…

KLIMMR sluit aan bij Mobiliteit Utrecht

Mobiliteit Utrecht (MU) is een regionaal intersectoraal netwerk…

Wie zijn we? Wat doen we?

Twintig corporaties in/rond Utrecht werken onder de naam ‘KLIMMR – werken en groeien’ samen. Ze inspireren elkaar in gesprek te gaan en aan de slag te gaan met de inzetbaarheid, het vakmanschap en het talent van medewerkers. Ook delen KLIMMR-corporaties o.a. kansen, stages, netwerk en nog veel meer met elkaar.

Rechts staan de logo’s van de deelnemende corporaties. Samen hebben deze corporaties ruim 1100 fte en ongeveer 1.300 medewerkers.

Trekkende directeuren-bestuurders zijn: Jessie Bekkers-Van Rooij (SSW), Harro Zanting (Dudok Wonen) en Henk Peter Kip (Mitros). Op 2 oktober 2017 stuurden zij een brief aan hun collega-bestuurders met een terug- en vooruitblik. Op 24 oktober zijn de KLIMMR-ambities en -resultaten met de RWU gedeeld.

HR-stuurgroepleden zijn: Winanda Hordijk (SSW), Annemieke Bos (Dudok Wonen) en Susan van de Laak (Mitros). Vanaf begin 2018 is Petra van Oudenaarde bij KLIMMR betrokken als matchmaker.