TALENT OP PAD

Talent op Pad is er voor medewerkers die willen werken aan hun ontwikkeling door tijdelijk een passende opdracht bij een andere corporatie uit te voeren.

Ben jij een medewerker en heb jij een talent wat je verder wilt ontwikkelen? Wil je dit (tijdelijk) naast je eigen functie bij een andere corporatie doen? Ben jij een leidinggevende en heb jij een talent in jouw team die een volgende stap wil maken, zich verder wil ontwikkelen? Wil je dit ondersteunen door hem of haar tijdelijk uit te lenen aan een collega-corporatie? Ben jij een (project)manager en heb je (tijdelijk) extra kennis of expertise nodig? Wil je hiervoor een kans aan een talent van een andere KLIMMR corporatie bieden?

Dan is Talent op Pad er voor jou!

Bij Talent op Pad zijn drie partijen betrokken die allen hun voordeel hiermee kunnen doen. Als eerste natuurlijk het Talent zelf, de medewerker die de kans krijgt om in de praktijk te werken aan zijn/haar eigen ontwikkeling.

Ten tweede de inlenende corporatie. Deze kan met de inzet van een Talent extra capaciteit inzetten en haalt zo zonder extra kosten expertise vanuit een andere corporatie binnen.

En als laatste de uitlenende corporatie. Zij lenen hun talentvolle medewerker tijdelijk uit om na een beperkte periode een nog meer gemotiveerde en deskundige medewerker terug te krijgen. Zonder dat daar opleidingskosten aan te pas zijn gekomen.

Direct naar het Kansenportaal om alle Talent op Pad vacatures te zien

Voor medewerkers

Met Talent op Pad kun je bij een andere KLIMMR corporatie werken aan een opdracht die past bij jouw loopbaan of ontwikkelwens.

Het brengt je niet alleen verder in jouw professionele en/of persoonlijke ontwikkeling. Ook draag je op deze manier bij aan het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de verschillende KLIMMR-corporaties.  Het maakt niet uit in welke functiegroep of van welke KLIMMR-corporatie je bent. Jouw vraag is (na overleg met jouw eigen manager) altijd welkom bij de ontwikkelcoaches van KLIMMR. Samen gaan jullie op zoek naar passende mogelijkheden.

Voor leidinggevenden

Jouw medewerker draait al een tijdje goed mee in zijn/haar functie. Je ziet dat hij/zij toe is aan een nieuwe stap in de ontwikkeling, maar hebt op dit moment niet de passende werkzaamheden daarvoor beschikbaar.

Je wilt deze medewerker graag behouden voor jouw organisatie. Talent op Pad kan in dit geval een oplossing zijn. In overleg met elkaar zoeken wij een passende opdracht voor jouw medewerker binnen een andere corporatie die aansluit bij de ontwikkelwensen. Je hoeft jouw medewerker niet volledig te missen, de opdrachten zijn over het algemeen in 4 tot 8 uur per week in te vullen.
Na het afronden van de opdracht, krijg je er een geïnspireerde medewerker voor terug. Die ook weer nieuwe kennis en ervaring meeneemt. Zo worden we met elkaar steeds een beetje slimmer en duurzamer inzetbaar.

Voor opdrachtgevers

Heb je tijdelijk behoefte aan kennis, deskundigheid of inspiratie, maar wil je niet een kostbaar bureau inschakelen? En wil je bijdragen aan de groei en ontwikkeling van medewerkers binnen de KLIMMR-corporaties?

Bedenk dan eens of een collega uit een van de KLIMMR-corporaties iets voor jou kan betekenen. Voor jou als corporatie is het een kans om een tijdelijke klus op een andere manier in te vullen. Je haalt kennis, ervaring en deskundigheid binnen vanuit een andere corporatie. Je draagt bij aan de ontwikkeling van onze medewerkers. En het is ook nog eens kostenneutraal.

Interview met Thomas Geurts

(open de pdf)

Interview met Eva Reizevoort

(open de pdf)

Video over Talent op pad

(open de video)

Vraag en antwoord

Voor medewerkers

Als jij en jouw leidinggevende het eens zijn gaat de matchmaker van KLIMMR haar uiterste best doen om een passende opdracht te vinden. Zelf maak je (in samenwerking met de matchmaker) een mooie presentatie van jezelf waarin je vertelt waar je goed in bent en wat je verder wilt ontwikkelen als “Talent op pad”. En je “biedt jezelf aan” via het Kansenportaal. Daarbij gaat de matchmaker actief op zoek naar een passende opdracht, o.a. via het HR-netwerk van KLIMMR en door rechtstreeks managers/projectleiders te benaderen.

 1. Je weet waar je goed in bent en welk talent je verder wilt ontwikkelen;
 2. Binnen jouw huidige werkomgeving is er geen of onvoldoende gelegenheid voor deze ontwikkeling;
 3. Jouw talent wordt gezien door anderen en jouw leidinggevende steunt jou in dit traject;
 4. Je bent bereid om naar een andere corporatie te reizen.

Omdat het Talent volledig in dienst blijft bij de eigen werkgever zal daar ook de ziekte- en vakantieregistratie plaats vinden. Het ziekmelden en het aanvragen van vakantiedagen zal door het Talent bij beide corporaties gedaan worden.

Voorafgaand aan de opdracht wordt er een KLIMMR “Talent-op-pad-overeenkomst” opgesteld. Hierdoor is het talent automatisch verzekerd bij eventuele ongevallen op de werkplek van de inlenende corporatie.

 • Projectleiderschap ontwikkelen.
 • Strategisch denken en handelen ontwikkelen
 • Leiding geven/coachen
 • Een proces verbeteren (bv mbv Lean)

Het kan dus eigenlijk van alles zijn. Het is in ieder geval een leerdoel wat aansluit op een talent van jou waar je op dit moment nog onvoldoende ruimte voor vindt binnen je functie. En wat je graag meer zou willen inzetten.

Voor leidinggevenden

In goed overleg met de inlenende corporatie en het Talent bespreken jullie met elkaar de mogelijkheden. Doel is om tot een invulling te komen die voor alle partijen werkbaar is.

In principe is het Talent op Pad “om niet” geregeld. We zien dit vergelijkbaar met het volgen van een opleiding, alleen in dit geval gaat het “learning-by-doing”. Dat betekent dus dat de oorspronkelijke werkgever volledig doorbetaald. De inlenende partij biedt in ruil daarvoor een passend ontwikkelingstraject met bijbehorende begeleiding.

De medewerker stemt vooraf met de eigen manager af welke ontwikkeling hij/zij graag door wil maken. En hoeveel tijd hij/zij hier aan gaat besteden. Vervolgens maakt het Talent samen met de inlenende partij een “opdrachtbeschrijving” waarin een aantal zaken vastgelegd zijn zoals
– inhoud van de opdracht
– investering in tijd
– betrokken partijen
– leerdoelen van het Talent
– evaluatie momenten (tussen- en eindevaluatie)
Ideaal gezien zal de eindevaluatie plaats vinden met alle betrokken; het Talent, de inlenende manager, de uitlenende manager en eventueel de matchmaker van KLIMMR.

Heb je een medewerker waar je duidelijk groeipotentieel ziet. En waar binnen de eigen organisatie op dit moment geen ruimte voor is? Ga dan eerst met die medewerker in gesprek en vertel hem/haar over de mogelijkheden van Talent op Pad. Heb je hiervoor onvoldoende informatie? Neem dan contact op met Anneke van Dijck, ontwikkelcoach van KLIMMR anneke@klimmr.nl

Als jouw medewerker interesse heeft en voldoet aan de voorwaarden (zie vraag en antwoord bij medewerkers) dan kan hij/zij zich aanmelden bij Anneke van Dijck anneke@klimmr.nl of 06-24943310.

Voor opdrachtgevers

Heel simpel. Neem contact op met Anneke van Dijck via anneke@klimmr.nl  en/of 06-24943310.

In eerste instantie denken we aan een opdracht die maximaal 1 dag per week ingevuld kan worden voor een periode van 4 tot 6 maanden.

Natuurlijk zijn in overleg met alle partijen hier variaties op te maken. Naast de omvang van de opdracht is het van belang dat het Talent op Pad binnen deze opdracht aan zijn/haar eigen ontwikkelingsvraag kan werken. En dat de inlenende partij ruimte maakt voor begeleiding/coaching hierin.

Het Talent blijft in dienst van haar/zijn huidige werkgever. Deze betaalt het volledige salaris door. De inlenende corporatie betaald dus geen salaris aan het Talent en in principe ook geen vergoeding aan de uitlenende corporatie. Mocht de duur en/of omvang van een opdracht redelijkerwijs om een andere financiering vragen, dan is dit aan de twee corporaties om hier samen afspraken over te maken.

Voorafgaand aan de opdracht wordt er een KLIMMR “Talent-op-pad-overeenkomst” opgesteld. Hierdoor is het Talent automatisch verzekerd bij eventuele ongevallen op de werkplek van de inlenende corporatie.

Omdat het Talent volledig in dienst blijft bij de eigen werkgever zal daar ook de ziekte- en vakantieregistratie plaats vinden. Het ziekmelden en het aanvragen van vakantiedagen zal door het Talent bij beide corporaties gedaan worden.

 • Werken in een meer complexe organisatie.
 • Projectleiderschap ontwikkelen.
 • Strategisch denken en handelen ontwikkelen
 • Leiding geven/coachen
 • Een proces verbeteren (bv mbv Lean)