“Horizon verbreden geeft energie!”

Daniëlle straalt rust en vertrouwen uit. Ze komt over alsof ze weet wie ze is en wat ze wil. Het pad dat zij voor zichzelf heeft uitgestippeld is duidelijk en zij zet doelbewust haar stappen. Maar zoals voor veel mensen geldt, is hier een proces aan vooraf gegaan.

Is dit echt wat ik wil?

Daniëlle van ’t Klooster werkt nu ruim tien jaar als planner servicedienst bij Gooi en Omstreken in Hilversum. Dat doet zij met veel plezier. Waarom dan toch gebruik maken van de diensten van KLIMMR? Daniëlle vertelt: “Na verloop van tijd ken je je werk zo goed dat het routine geworden is. Ik zat al tien jaar in een warm nest, veilig en misschien een beetje vastgeroest. Ik vroeg me af of dit nu echt is wat ik wil. Ik mag tenslotte nog heel wat jaren werken.”

Vraag jij je regelmatig af of je nog het werk doet wat bij je past? Ongemerkt sluipt de uitdaging eruit en doe je dingen volgens een vaste routine. Komen jouw kwaliteiten en talenten voldoende naar buiten in jouw werk? En het belangrijkste: krijg je er voldoende energie van?

Loopbaancoach

Via de afdeling HRM werd Daniëlle gewezen op de mogelijkheid een loopbaancoach in te schakelen van KLIMMR. Het traject begon met een online Sterke Punten test. Vervolgens werden in overleg met de coach meer tests gedaan. “Door deze tests denk je bewust na over jouw eigen talenten. Je leert jezelf beter kennen. Ik kwam erachter dat ik bepaalde sterke punten heb, die ik in mijn werk nauwelijks gebruikte. Uit feedback van mijn vriendinnen (ook een onderdeel van de tests) bleek dat ik goed ben in (lastige) persoonlijke gesprekken voeren met mensen. Dat kost mij geen enkele moeite, dat gaat vanzelf. En omdat ik echt geïnteresseerd ben in mensen, krijg ik er ook nog energie van.”

Door te kijken naar de sterke punten van iemand en hoe die ingezet kunnen worden in het werk, wordt de match tussen werk en medewerker groter. En dat levert direct meer werkplezier en voldoening op. Daniëlle geeft aan: “Ik keek in eerste instantie uitsluitend naar de geijkte beroepen. Dat wat ik al ken en wat raakt aan mijn werkervaring. Maar met behulp van de loopbaancoach kon ik volledig blanco kijken naar alle mogelijkheden. Dat verbreedde mijn blik en bracht veel meer opties naar voren.”

Talenten benutten

Voor Daniëlle zijn haar interesses en haar sterke punten duidelijk in kaart gebracht. Empathie en persoonlijk contact met mensen zijn belangrijke talenten. Graag blijft zij in haar werk sociaal met technisch combineren en mensen echt op weg helpen. De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) trekt haar daarom aan. Via KLIMMR en FLOW deed Daniëlle een cursus WMO. “De cursus deed ik naast mijn werk. Dat was best intensief, maar het leverde me meer energie op dan het me kostte. De cursus gaf me meer inzicht en verdieping en een andere kijk op mijn huidige werkzaamheden. Ik zie nu beter wat ik kan betekenen voor hulpbehoevende huurders.”

Jouw eigen pad kiezen

‘Toevallig’ kwam Gooi en Omstreken onlangs met een nieuw koersplan. Daarin is een belangrijk speerpunt dat huurders langer zelfstandig willen blijven wonen. Om het koersplan praktisch invulling te geven zijn er werkgroepen opgericht. Daniëlle neemt met veel enthousiasme deel aan de werkgroep om langer zelfstandig wonen te bevorderen. “Dit raakt aan onderdelen uit de WMO. Ik kan hierin mijn betrokkenheid tonen, mijn kennis inzetten en toewerken naar een praktisch resultaat. Dat geeft me veel voldoening.”

“Of ik echt de overstap ga maken naar een WMO-functie bij de gemeente, weet ik nog niet. Ik kan mijn opgedane kennis en inzichten nu al inzetten in mijn huidige werk. Ik richt me meer op de taken die mijn talenten aanspreken en waar ik blij van word. Ik ben me veel bewuster van mijn kwaliteiten en dat geeft rust. Nu ik mijn cursus heb afgerond, ga ik ervoor en wil ik hier meer mee doen. Hoe dan ook. Deze nieuwe kennis geeft me zoveel energie, dat ik verschillende mogelijkheden voor me zie. Het pad ontvouwt zich vervolgens bijna als vanzelf.”

KLIMMR voor iedereen

Daniëlle vindt het voor alle collega’s handig en wenselijk om de eigen talenten en drijfveren te onderzoeken. “KLIMMR is er voor iedereen, dus waarom zou je er geen gebruik van maken? Het betekent niet dat je van baan wilt veranderen, het betekent dat je wilt kijken of je nog steeds op de juiste plek zit en hoe je meer energie uit je werk kunt halen. Veel mensen werken al langere tijd bij een corporatie. Je doet het werk op routine en automatisme. Met KLIMMR kun je jouw horizon verbreden en dat geeft nieuwe energie. Het gaat erom dat je trots bent en trots blijft op je werk!”


Interview door: Eva Wagenaar

 

Een pleidooi voor groei en vernieuwing

Uitdaging

Jessie groeide op met een vader die werkzaam was in de techniek en een moeder in de zorg. Dit legde de basis voor haar keuze Bouwkunde op de TU/e te gaan studeren  met het idealisme  om echt mee te bouwen aan de ontwikkeling van de maatschappij. Tijdens haar studie wist zij al dat ze directeur-bestuurder wilde worden bij een maatschappelijke organisatie. Omdat je dan meer mensen bereikt om gezamenlijk te kunnen groeien, leren en werken aan de maatschappij.

 

Op haar 25e werd zij toezichthouder, op haar 33e kwam ze als commissaris binnen in de corporatiewereld. Zij deed ervaring op als lid van de raad van commissarissen van diverse corporaties en organisaties. Vier jaar geleden maakte zij de overstap naar de dagelijkse  praktijk als directeur-bestuurder bij Woonstichting SSW in Bilthoven. Ze zag daar een grote uitdaging om de organisatie verder te ontwikkelen. ‘Ik was verrast dat er veel ruimte was voor training en opleiding, maar lang niet iedereen hiervan gebruik maakte. . Voor mij zijn groei en vernieuwing onmisbaar voor een organisatie. En dat alles begint met de persoonlijke ontwikkeling en het talent van elke individuele medewerker.’

 

Klantgedreven en lerende organisatie

‘Elke medewerker is een belangrijk onderdeel van het grotere geheel en het gaat altijd om mensen. Zowel de medewerkers als de bewoners. Wil je als organisatie groeien naar een klantgedreven en lerende organisatie, dan is het belangrijk de medewerkers in beweging te krijgen!’ Jessie investeerde altijd actief in de verbinding met de collega’s, door ze individueel te spreken, vaak mee te lopen en over en weer vertrouwen te creëren.  En daar waar mogelijk de medewerker de ruimte te bieden om de werkzaamheden (binnen bepaalde kaders) op hun eigen manier te doen. ‘Elke baan heeft leuke en minder leuke kanten. Krijg je als medewerker voldoende vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid, dan pak je zelf het eigenaarschap over jouw eigen vakgebied en jouw functioneren.’ Bij SSW werd de afgelopen vier jaar een omslag gemaakt in de stijl van leidinggeven en de manier van medewerkers inzetten. Door het bieden en stimuleren van opleidingen en coaching hebben medewerkers meer plezier in hun werk en is het ziekteverzuim gedaald.

 

Trekker

Ruim drie jaar geleden ontstond het idee om meer  te doen met duurzame inzetbaarheid en mobiliteit van medewerkers binnen de sector. Het plan werd uitgewerkt door drie HR-adviseurs van Mitros, Dudok en SSW. Jessie werd, samen met Henk-Peter Kip en Harro Zanting het boegbeeld van KLIMMR en zij ging bij andere directeur-bestuurders langs om de voordelen van samenwerking binnen KLIMMR te laten zien. De reacties waren enthousiast en tegenwoordig kunnen veel corporatiemedewerkers bij KLIMMR terecht voor inspiratie en begeleiding bij het in beweging komen en blijven in hun loopbaan. ‘De wereld verandert continu. Ook onze sector is daardoor altijd aan verandering onderhevig. Dus is het belangrijk dat de medewerkers meebewegen!’

 

In beweging blijven

Zelf geeft Jessie daarvan het goede voorbeeld. Ook de mobiliteit van bestuurders is belangrijk. ‘SSW heeft een stevig fundament en ligt op koers. Ik had nog eens vier jaar bij kunnen tekenen. Toen kwam er een nieuwe kans op mijn pad. We waren bezig met het herijken van de koers, dat was voor mij een goed moment om het stokje over te dragen. Een frisse blik draagt bij aan de verdere ontwikkeling van  SSW. En voor mij weer een nieuwe uitdaging.’ Die vindt zij bij Laurentius in Breda. Niet alleen een corporatie waar zij met haar passie, kennis en zienswijze veel kan bieden. Laurentius is ook nog eens dichtbij huis. Want hoeveel werkplezier Jessie ook ervaarde bij SSW, de werk-privé balans is ook belangrijk. ‘Blijf steeds zoeken naar jouw uitdaging! Wat vind je leuk? Zelf mag ik waarschijnlijk doorwerken tot mijn zeventigste. En dat vind ik prima, want ik vind werken superleuk. Als ik maar steeds kan blijven leren en ontwikkelen. Door deze overstap nu te maken, anticipeer ik op het blijven zien van nieuwe uitdagingen.’

 

Verandering doet soms pijn

Jessie kijkt terug op een fijne tijd bij SSW. ‘Ik ga vooral de medewerkers en actieve huurders missen. Ze zitten allemaal in mijn hart. We bouwden een band op met elkaar, we hebben de verbinding gemaakt’. Het stevige fundament kan een stootje hebben. Gelukkig, want samen met haar gaat ook een van de managers een stap in zijn loopbaan maken.  ‘We kunnen als organisatie kijken naar het talent dat weggaat en dat kan pijn doen,’ zegt Jessie hierover. ‘Maar zie het als kansen voor verdere ontwikkeling. Degene die weggaat neemt zijn of haar ervaringen en kennis mee naar de  nieuwe uitdaging. De organisatie krijgt nieuwe medewerkers, in het geval van SSW een nieuwe directeur-bestuurder en manager, en daarmee een nieuwe kijk en nieuwe energie en dus een stukje vernieuwing.’ En dat is waar KLIMMR voor staat. Met elkaar werken en groeien, dus ook mooie nieuwe stappen maken.

 

Toekomst

Jessie blijft zich richten op groei en vernieuwing. Zij wil deel uitmaken van een organisatie die stappen maakt. ‘De corporatiebranche is over tien jaar misschien heel anders. Nu gaat het al heel anders dan enkele jaren geleden, minder over stenen en meer over dienstverlening. Kijk naar de ontwikkelingen in de wereld, kijk naar organisaties als Uber of Airbnb. Corporaties bezitten in de toekomst misschien niet meer zelf het vastgoed, dat is dan uitbesteed. Er ontstaat dan waarschijnlijk een volledig nieuwe situatie. We weten niet wat er gaat gebeuren, maar verandering is een gegeven.’ Dat vraagt om meebewegen, groeien en vernieuwen. Precies dat waar Jessie voor staat.


Interview door: Eva Wagenaar

Stilzitten is geen optie!

Wie is toch die blonde dame die overal opduikt als het over KLIMMR gaat en die zoveel werkplezier uitstraalt? Winanda Hordijk is nu bijna tien jaar HR-adviseur bij SSW in Bilthoven. Zij stond samen met de collega HR-adviseurs van Dudok Wonen en Mitros aan de wieg van KLIMMR.

Aanleiding voor de ‘geboorte van KLIMMR’ was de behoefte om meer samen te werken met corporatiecollega’s en meer te verbinden als het gaat om duurzame inzetbaarheid van medewerkers. In de hele branche is steeds meer aandacht ontstaan voor de pijlers van KLIMMR: verandervermogen, vakmanschap en vitaliteit.

Inmiddels zijn maar liefst 22 corporaties aangesloten. Winanda is trots op de mooie bijeenkomsten, stages en trainingen die georganiseerd worden vanuit KLIMMR. En op de vele corporatiemedewerkers die  bijdragen aan KLIMMR door werkervaringsplekken in te vullen of deel te nemen in een van de werkgroepen van KLIMMR. Maar ook leidinggevenden en bestuurders die een rol pakken in KLIMMR en hierdoor bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en organisaties. De gedeelde interesse is leren, verbinding en groei. Deze zijn nodig om om te gaan met de voortdurende veranderingen in de sector.

Winanda denkt met een grote grijns terug aan de corporatiedag in juni. Dit kennisevent werd georganiseerd door Aedes en gastspreker was neuropsycholoog Erik Scherder. Zijn boodschap was dat we het brein moeten blijven stimuleren als we flexibel met veranderingen en verwachtingen willen omgaan. Daaruit blijkt ook weer dat de bewustwording over hoe belangrijk nieuwe dingen leren en doen toeneemt, ook binnen de corporatiewereld.

Vitaliteit is energie

Winanda vertelt over haar passie voor vitaliteit. ‘Vitaliteit is voor mij energie. Het gaat niet alleen om beweging en gezond eten. Het is zoveel meer. Doe je datgene waar je blij van wordt? Doe je waar je goed in bent? Wat je energie geeft? En op organisatieniveau; hoe is de omgeving helpend in het fysiek en mentaal vitaal worden en blijven? In een constant veranderende omgeving is het verkrijgen en behouden van vitaliteit onmisbaar.’

Gezondere keuzes

De reorganisatie zo’n drie jaar geleden  was een spannende tijd vol onzekerheden. Haar collega Kenneth gaf vanuit zijn passie en talent voor sport aan hoe belangrijk bewegen is om stress los te kunnen laten. Omdat SSW zich ging richten op het inzetten van talenten kreeg hij de ruimte om hier mee aan de slag te gaan. Het idee werd verder uitgewerkt en ze richten een FITTR team op. Zij bedachten samen initiatieven om de collega’s op de werkvloer op een leuke en vrijblijvende manier met vitaliteit bezig te laten zijn. Ieder doet dit op zijn eigen manier. Sommige kamers hebben een dartbord, omdat ze veel zitten. Darten zorgt ervoor dat ze op een leuke manier in beweging zijn. Net als tafeltennissen of Sally-uppen.

Ook bij Winanda groeide het bewustzijn dat bewegen en bewust eten ervoor zorgen dat medewerkers zich beter voelen. En niet alleen op het werk. Een gezonde leefstijl brengt een fitter lichaam en meer energie met zich mee. Terwijl het FITTR team de ideeën om medewerkers bij SSW te stimuleren om gezonder te leven verder ontwikkelde, ging zij ook voor zichzelf gezondere keuzes maken. ‘Voorheen dacht ik er niet over om op de fiets naar mijn werk te gaan. Ook al was de afstand niet groot. Nu ga ik alleen met de auto als het echt niet anders kan. Dat geeft een heel ander gevoel. Wanneer je net start met bewegen is het moeizaam. Je moet trainen, werken aan je conditie en je ademhaling. Het is helemaal niet leuk. Maar hoe meer je het doet, hoe makkelijker het wordt. En leuker! Vorige week ben ik zelfs voor het eerst hardlopend naar mijn werk gekomen. Als ik nu eens wat minder beweeg, ga ik het meteen missen.’

Vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid

In de dagelijkse werkzaamheden op kantoor hebben we te maken met allerlei wet- en regelgeving. We moeten het vooral doen zoals het hoort. Door de samenwerking in het FITTR team kwam Winanda tot de conclusie dat werken zonder regels en kaders mensen in beweging brengt. Wanneer er meer ruimte is om eigen keuzes te maken blijken passie, talent en ideeën vrijelijk te stromen. Eerst is het nog spannend om kaders en oordelen los te laten. ‘Planken op kantoor onder werktijd? Dat hoort toch niet!’ Ondertussen is het planken of op een andere manier in beweging komen voor collega’s bij SSW een vast ritueel geworden op de werkdag.

‘Wanneer we mensen vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid geven ontstaan de mooiste dingen. Mensen gaan nieuwe dingen bij zichzelf ontdekken, hun eigen talent aanspreken. Wanneer we regels en beperkingen weghalen, bloeien mensen op. Hoe interessant is dat gegeven voor een organisatie?’

Ondertussen is Winanda zo geïnteresseerd geraakt in het concept van vitaliteit dat zij een opleiding tot Vitaloog volgt. Daar leert zij ook de andere aspecten van vitaliteit goed kennen. ‘Het is voor mij zo logisch en herkenbaar dat alle vijf de aspecten van vitaliteit aandacht nodig hebben. Het totaalplaatje helpt om medewerkers in dynamische organisaties krachtig te maken en houden. De corporatiewereld vraagt veel van haar medewerkers. Zij moeten zich continu aanpassen aan de veranderende omgeving. Stilzitten is geen optie! Letterlijk en figuurlijk.’ Dit is ook wat KLIMMR voor mij betekent. Het geeft mij ruimte om nieuwe ervaringen op te doen, om in beweging te blijven en nieuwe mensen te leren kennen. Ik heb zoveel leuke, mooie, inspirerende medewerkers van de KLIMMR corporaties ontmoet. Dat geeft mij energie. Maar ik kan ook mijn passies ontwikkelen, door deel te nemen aan de werkgroepen communicatie en vitaliteit. Zeker op het gebied van communicatie kan ik dingen doen en leren, die in mijn eigen functie niet voorkomen.

Vitaliteitsschijf van vijf

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is een van de doelstellingen van KLIMMR. Vitaliteit is daarvoor van essentieel belang. Volgens de Vitalogie kent vitaliteit vijf aspecten:

Vitalogisch – de noodzaak en keuzes die je dient te maken om vitaler te leven.

Fysiologisch – lichaam en levensstijl.

Psychologisch – het mentale aspect en gedrag.

Ecologisch – samenspel tussen jou en je omgeving.

Filosofisch – talenten en drijfveren, waarom je de dingen doet.

Vanuit deze aspecten kijken we bij KLIMMR naar vitaliteit. Sterke punten gesprekken (je talenten kennen en inzetten), in een andere omgeving ervaringen opdoen (werkervaringsplekken) of een training als mindfulness zijn voorbeelden waarop KLIMMR bij wil dragen aan de vitaliteit van medewerkers.

Vitaliteitsevenement

De komende tijd wordt het onderdeel vitaliteit binnen KLIMMR verder vormgegeven. De training mindfulness is hiervan een goed voorbeeld. ‘En nee, daar is niets zweverigs aan. Je wordt je bewust van je eigen functioneren, van je lichaam en wat je een goed gevoel geeft. Dat is ook wat vitaliteit is.’

Op 1 oktober organiseert KLIMMR wederom een groot jaarlijks evenement. Deze keer in het kader van vitaliteit. ‘Vanuit de corporaties willen we vitaliteit niet alleen inzetten om het ziekteverzuim te verlagen. Vooral ook om mensen in hun kracht te zetten, werkplezier te geven en nieuwe ervaringen op te laten doen’. Het event is voor iedereen; medewerkers, leidinggevenden en bestuurders. Het vindt plaats bij Dudok Wonen in Hilversum en er komt weer een inspirerende gastspreker. Houd de KLIMMR nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie!

Doe het vanuit jezelf!

Wat Winanda graag nog wil toevoegen over het onderwerp vitaliteit is dit: ‘Doe het vanuit jezelf en zoek wat bij je past! Doe de dingen niet omdat het hoort, maar doe waar je energie van krijgt! Zo rende ik bijvoorbeeld jarenlang mee in de jaarlijkse Kika Run. Ik wilde het goede voorbeeld geven aan mijn collega’s. Maar ik ging met steeds meer tegenzin trainen. Tot ik besloot ermee te stoppen. Er kwam ruimte vrij om te voelen wat ik dan vanuit mezelf wilde doen. Mijn droom was om ooit de Dam tot Damloop te lopen. Ik heb mij inmiddels ingeschreven  en ben nu aan het trainen. In september hoop ik de finish van de 16 kilometer loop te halen.  Uiteindelijk ren ik ook weer mee voor Kika. Maar niet meer omdat ik vind dat het moet. Ik loop nu vanuit mijn eigen drijfveren. Dat geeft me zoveel meer plezier bij het trainen!’

 


Interview en foto door: Eva Wagenaar

‘Ik wil niet alleen in mijn eigen hokje denken, ik wil breder kijken!’

Mieke was net gestart bij Het Gooi en Omstreken toen ze meedeed aan de stage-tiendaagse van KLIMMR. Dankzij de stage kon zij inspiratie opdoen bij andere corporaties en een netwerk opbouwen.

‘Ik word blij van dingen bedenken, samenwerken met anderen en creatief bezig zijn’ vertelt Mieke. Zij werkt als communicatieadviseur bij Het Gooi en Omstreken in Hilversum. Het pand bevindt zich pal naast het treinstation midden in de stad. Vol enthousiasme vertelt zij haar verhaal. Hoe zij koos voor de opleiding Communicatiewetenschappen, omdat die zo breed was dat zij nog alle kanten op kon. Maar ook omdat zij affiniteit had met schrijven, taal en verhalen van mensen.

Zij werkte na afronding van haar studie in Groningen bij een communicatiebureau. Daar verzorgde Mieke de communicatie rond nieuwbouwprojecten. ‘Ik had veel contact met de bewoners en vond elke opdracht boeiend. Maar ik wilde graag ergens echt bij horen, meedraaien in een organisatie.’ Het verlangen om als communicatiedeskundige te werken vanuit een organisatie in combinatie met haar wens om in het midden van het land te gaan wonen, bracht haar bij Het Gooi en Omstreken. Nu alweer twee jaar geleden.

‘Ik was pas begonnen als communicatieadviseur. Ik was alleen en nog aan het inwerken. De oproep voor de stage-tiendaagse verscheen op intranet en mijn leidinggevende zei dat het precies iets voor mij was.’ Mieke kon zich daar prima in vinden, gezien haar interesse in samenwerken en interactie. ‘Dankzij die stage legde ik mijn eerste contacten met communicatiecollega’s buiten de organisatie’. De drempel om contact op te nemen met collega’s bij andere corporaties is daardoor verlaagd en nog steeds heeft Mieke regelmatig contact met anderen om werkzaamheden en ideeën uit te wisselen. En ondertussen heeft zij ook binnen haar eigen organisatie een collega erbij gekregen met wie zij kan sparren. ‘Mijn functie was voorheen solistisch, maar nu heb ik er intern een communicatiecollega bij. Toch blijft het interessant om te zien hoe andere corporaties omgaan met dezelfde vraagstukken.’

Uitdagende vraagstukken zijn er genoeg in de dagelijkse praktijk. Mieke geeft aan trots te zijn op de nieuwe koers van de organisatie en de wijze waarop deze naar buiten toe gepresenteerd is. Zij kon haar creativiteit kwijt in het vertalen van het beleidsplan naar een begrijpend verhaal en een goed leesbaar boekje met bijbehorende infographic. Met het Koersplan in handen inspireert zij ook weer haar communicatiecollega’s bij andere corporaties.

Momenteel is Mieke bezig met het opstellen van een communicatieplan als afgeleide van de nieuwe koers. Rode draad is het meer laten zien wat de corporatie doet, de corporatie een gezicht geven en de (succes)verhalen vertellen. Meer corporaties staan momenteel voor die uitdaging. Door de samenwerking en interactie op te zoeken hoeven we niet allemaal zelf het wiel uit te vinden.

‘KLIMMR stimuleert om verder te kijken dan de eigen organisatie. Je kunt nieuwe ideeën opdoen en je netwerk uitbreiden’, vertelt Mieke. ‘Voor mij betekent inspiratie opdoen en samenwerken het vergroten van mijn werkgeluk.’ KLIMMR biedt de mogelijkheid buiten het hokje van je eigen functie en corporatie te kijken.

Van stage naar eindopdracht (en naar nieuwe baan!)

Mijn naam is Linda van der Molen en ik werk sinds 15 jaar bij GroenWest in Woerden als medewerker post en archief.

Opleiding Wijkbeheerder
Momenteel volg ik de opleiding Wijkbeheerder en om in de praktijk ervaring op te kunnen doen, heb ik natuurlijk binnen GroenWest meegelopen. Daarnaast heb ik Petra, de matchmaker van Klimmr gevraagd om mij in contact te brengen met wijkbeheerders van andere corporaties in de regio. Al snel kon ik voor een stagedag terecht bij wijkbeheerders Wessel Hansen van Viveste Houten en Peter Aarsman van Mitros Utrecht.

Stagedagen
Met Wessel ben ik Houten op de fiets gaan verkennen en met Peter op de fiets een deel van zijn wijk in Utrecht. Daar gingen ook op bezoek bij “De Dame”, een buurthuis in Zuilen voor en door ouderen, en praten met de huurders en vrijwilligers. Geweldig hoe dit is opgezet in de wijk.

Eindopdracht
Het waren leerzame dagen en ik mag vaker naar Viveste. Ik mag mijn eindopdracht bij Viveste Houten voltooien. Opdracht is om de vier fietsenstallingen in Houten op te schonen. Dat heeft best wat voeten in aarde, maar met een goede planning en goede communicatie en overleg met de huurders, gemeente en schoonmaak bereiken we samen een goed eindresultaat. De opdracht van de opleiding is om het op papier te verwoorden, maar Wessel zei: “Dit mag je meteen in de praktijk gaan uitvoeren, want jij kan dit prima aan!” Op 8 juli mag ik mijn eindopdracht presenteren voor Wessel, mijn lerares en medestudenten en hun managers op kantoor GroenWest. Op deze dag is tevens de diploma uitreiking. Een mooi voorbeeld hoe binnen de corporatiesector kennis en ervaring gedeeld wordt.

Groet,

Linda van der Molen

 

ps: vlak voor het uitbrengen van de nieuwsbrief kwam het bericht: Ik ben aangenomen bij Mitros in de functie Wijkbeheerder. Ik ga daar 1 juni starten. Erg veel zin in ! Dankzij de snuffelstage ben ik bij Mitros terecht gekomen. Zo blij. 😊 Portaal had ook interesse, maar Mitros was ze net voor.

 

Op de foto: Linda van der Molen (2e van links) en Peter Aarsman (2e van rechts) samen met bezoekers van buurtcentrum De Dame, voor en door ouderen in de Utrechtse wijk Zuilen.

Goud in handen

‘Een leuk oefenprojectje’ denkt Thomas Geurts, als hij voor de training projectmanagement aan de slag gaat met robotisering. Al snel realiseert hij zich dat een organisatie als Mitros niet om deze ontwikkeling heen kan. ‘Ik wist ineens goud in handen te hebben’.

Gelukkig

‘Als kind bouwde ik graag hutten’, vertelt Thomas. ‘Stond de ene hut overeind, dan begon ik aan de volgende. Zo zie ik projectmanagement ook. Vanuit het niets iets opbouwen, dat maakt me gelukkig!’

Het project dat hij leidt draait om Robotic Process Automation (RPA). Dat is het automatiseren van repetitieve handelingen op de computer. De interesse in RPA is groot. De ICT-wereld verwacht dat tachtig procent van alle bedrijven binnen twee jaar de een of andere vorm van RPA gebruikt. Met de consequentie dat de werkvloer er op korte termijn heel anders uit gaat zien. ‘Functies gaan veranderen en werk wordt meer strategisch van aard’, voorspelt Thomas. ‘De directeur heeft me uitgedaagd om mijn visie hierover uiteen te zetten. Mijn handen jeuken, maar het gewone werk gaat voorlopig voor.

Toeval

Thomas kwam min of meer bij toeval terecht bij Mitros. Als hij zijn studie Vastgoed en Makelaardij afrondt is de crisis begonnen. De banenmarkt zit muurvast. Hij wil het liefst aan de slag met stationsontwikkeling. Dat past bij zijn interesse in bouwen, ICT en techniek. Er wordt hem aangeraden om de minor ‘railtechniek’ te gaan volgen. Dat zou zijn kansen vergroten. Hij volgt het advies op, maar de begeerde baan bemachtigen lukt ook daarmee niet.

Hij meldt zich bij een uitzendbureau en komt zo bij Mitros terecht. Daar behandelt hij bezwaarschriften over de verhoging van huur-, stook- en servicekosten. Na een poosje krijgt hij een vast contract als medewerker service en verbruik.

Doelen

Thomas: ‘De trucjes van deze functie had ik gauw onder de knie en ik word niet echt uitgedaagd’. Daar heeft hij wel behoefte aan en daarom grijpt hij elke kans aan om zich verder te ontwikkelen. Zoals in de ondernemingsraad. Daar leert hij veel, zoals strategisch en tactisch handelen.

De drang tot ontwikkelen zit diep. ‘Altijd gehad’, zegt hij. ‘Ik sport graag. Misschien heeft het daarmee te maken. Het beste uit mezelf halen. Doelen stellen en de lat steeds iets hoger leggen’. Om die reden vraagt hij anderen regelmatig om feedback over zijn functioneren. Thomas: ‘Het jezelf verder ontwikkelen is steeds meer de cultuur van Mitros geworden. Groeien wordt bevorderd, bijvoorbeeld door de activiteiten van KLIMMr. Ik ben daar erg enthousiast over en moedig collega’s aan ook gebruik van  deze faciliteiten te maken’.

Waar staat Thomas nu in zijn ontwikkeling? Is er voor hem genoeg perspectief bij Mitros? ‘Dat hangt er van af wat er met het robot-project gaat gebeuren’, zegt hij lachend.

 

Door: www.leffersteksten.nl