Uitgaan van wat kan

Heuvelrug Wonen staat met haar partners RK woningbouwvereniging Zeist en Woningbouwvereniging Maarn voor de uitdaging een nieuw automatiseringssysteem te implementeren. Dan breekt Covid-19 uit. Pim Kamp, manager wonen bij Heuvelrug, vertelt hoe het desondanks lukt om 1 november aanstaande ‘live te gaan’ met het nieuwe systeem.

Thuiswerken
We spreken Pim tijdens een thuiswerkdag in zijn ouderlijk huis in Rijsbergen. Pim: ‘Ik zit hier op mijn oude jongenskamer te werken. Zo kan ik mijn moeder wat gezelschap bieden en tegelijk een oogje in het zeil houden.’ Zo ligt het onderwerp thuiswerken al meteen op tafel. Pim is ervan overtuigd dat de coronamaatregelen behalve lastig ook leerzaam zijn. Pim: ‘We hebben ontdekt dat thuiswerken wel degelijk efficiënt kan zijn. Veel mensen vinden nu een betere balans tussen werk en vrije tijd. Ook zijn velen meer gaan bewegen, wat natuurlijk goed is. Het thuiswerken brengt aan de andere kant met zich mee dat we vooral gericht zijn op het team en de afdeling. Voor de samenhang en binding met de organisatie als geheel is op kantoor zijn juist nuttig. We zullen op zoek moeten naar de juiste balans.’

Twijfel
Dat het implementeren van een volledig nieuw automatiseringssysteem geen sinecure is, dat wisten Pim en zijn collega’s, maar het traject kreeg meer voeten in aarde door de coronamaatregelen. Pim: ‘Het oude automatiseringssysteem was ‘end-of-live’, zoals ze dat noemen. Er was twijfel of we deze vernieuwingsoperatie niet beter konden uitstellen, gelet op de coronabeperkingen. We besloten uit te gaan van wat wél kon en zijn aan de slag gegaan.’

Inhaalslag
De drie samenwerkende organisaties willen met de implementatie van een nieuw ‘in the cloud’ automatiseringssysteem beter aansluiten bij het digitale tijdperk. Pim: ‘We maken hiermee een enorme inhaalslag. Daar heeft de huurder baat bij, omdat de dienstverlening daarmee wordt uitgebreid. Zoals 24/7 service op maat. Daarnaast levert het meer efficiëntie en aandacht voor onze huurders op.’ Pim legt uit dat de rol van corporaties verandert als gevolg van maatschappelijke veranderingen. Pim: ‘Ik draai al een poos mee en ben een echte volkshuisvester. We maken nu deel uit van een netwerk rondom speciale doelgroepen, zoals statushouders en jongeren of mensen met psychische of lichamelijke beperking. Dat aspect vergt meer tijd van medewerkers.’

Extra druk
De invoering van het nieuwe automatiseringssysteem heeft voor extra druk op de medewerkers gezorgd. Pim: ‘We hebben tijdelijke krachten ingezet zodat de vaste medewerkers meer ruimte hadden om zich met de vernieuwingen bezig te houden. Het traject duurde echter langer en was intensiever dan gedacht. Dat kwam onder andere doordat de cloudversie van het systeem voor een deel nog ontwikkeld moest worden. We zijn er nog niet helemaal, maar ik ben trots op wat we op deze manier hebben weten te bereiken.’

 


Interview: Ruud Leffers – leffersteksten.nl